Beställa elavtal från
Höganäs Energi Handel AB

Väljer du el från Höganäs Energi Handel får du ett marknadsmässigt pris och du kan välja om din el ska komma från förnybara källor.

Du behöver både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal

För att din bostad ska få el måste du teckna två avtal. Ett elnätsavtal med företaget som äger elnätet som ditt bostad är anslutet till och ett elavtal med det elhandelsföretag du vill köpa elen utav. Höganäs Energi Handel erbjuder olika avtalsformer för ditt elavtal. I de fall du som kund inte tecknar ett elavtal har elbranschen enats om en alternativ lösning som kallas anvisningspris. Alla elnätsföretag (Höganäs Energi AB) har ett elhandelsföretag (Höganäs Energi Handel AB) till vilket de anvisar kunder som inte själva tecknat ett elhandelsavtal efter inflyttning, de kunderna får per automatik det anvisade priset som avtal.

Olika elavtal hos Höganäs Energi Handel

Ett elavtal med timpris passar för dig som kan följa med på elpriserna och anpassa din förbrukning efter när på dygnet elpriset är som lägst.

Avtal med timpris är löpande med 30 dagars uppsägningstid.

Ett elavtal med ett rörligt volymviktat månadspris som följer svängningarna på elbörsen Nordpool. Detta är vår populäraste avtalsform.

Avtal med rörligt pris är löpande med 30 dagars uppsägningstid.

Ett elavtal med anvisat pris tilldelas dig som inte tecknat ett elavtal efter att du har flyttat in. Du är fri att när som helst byta till en annan avtalsform eller elleverantör och vi rekommenderar dig att teckna ett annat avtal för att sänka dina elkostnader.

Avtal med anvisat pris är löpande med 14 dagars uppsägningstid.

Fördelar med att vara kund hos Höganäs Energi Handel

  • Du väljer själv hur din el ska produceras. El från förnybara energikällor eller el från både kärnkraft, fossila och förnybara energikällor, valet är ditt.
  • Alltid marknadsmässigt pris på el.
  • Allt (både elförbrukning och elnätsavgift) på samma faktura.
  • Snabb och personlig service.
  • Kundevenemang som du kan ta del av utan kostnad.
  • Vi är stolta sponsorer till en mängd av Kullabygdens föreningar. Det innebär att du som elhandelskund är med och stöttar ett lokalt föreningsliv samt en levande kommun.
  • Eventuellt överskott går tillbaka till Höganäs kommun som investerar i Kullahalvön och arbetar för en trivsam och trygg miljö för invånare och företag.
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad:

Sidans innehåll