Kullabygdens lokala elavtal

Det självklara valet för dig som bor i eller gillar Kullabygden. Det är enkelt att bli kund hos Höganäs Energi Handel AB och från hösten 2022 kommer vi åter erbjuda flera alternativ för elhandelsavtal, allt för att du ska få det som passar för dig.

 

Hur du beställer elavtal

Klicka på det röda fältet nedan eller ring oss på 042-33 74 00.
När du klickar på fältet kommer du till beställningsformuläret var du väljer vilket avtal du önskar. 

 

Ska du flytta i samband med att du beställer elavtal?

För att elen ska distribueras krävs det att du också har ett elnätsavtal med nätdistributören där du flyttar in.
Det är samma person som ska vara registrerad på avtalet för elnätet och på avtalet för elhandeln (elavtalet).  
I Höganäs kommun är det Höganäs Energi som är elnätsleverantör och här kan du anmäla inflyttning och teckna elnätsavtal med Höganäs Energi.  
Flyttar du till en annan kommun än Höganäs, finns här en översikt över alla elnätsleverantörer i hela Sverige. 

Fast pris - erbjuds inte från och med 2021-12-06

 

Ett fast pris ger trygghet till dig som inte önskar att din ekonomi ska påverkas av prissvängningar på elmarknaden.

Det fasta priset påverkas inte vid upp och nergångar på elmarknaden eftersom priset är upphandlat i förväg. Elkostnad kommer fortfarande att variera från månad till månad eftersom elförbrukningen brukar variera över året.


Höganäs Energi Handel erbjuder inte elhandelsavtal med fast pris från och med 2021-12-06. Orsaken är de för närvarande väldigt stora prissvängningarna på elhandelsmarknaden och medföljande risk för orimlighet för både kund och leverantör. Kunder som redan har avtal med fast pris behåller sin avtalsform fram till avtalsperioden löper ut, därefter erbjuds de elavtal med rörligt pris. Inga nya elavtal med fast pris ingås.

Rörligt pris - mest populärt

 

Ett rörligt pris kan ge dig en lägre elkostnad om priset på elbörsen sjunker. Det är ofta lönsamt och har historisk sett gett det bästa priset över tid.

 

Avtal med rörligt pris är löpande med 30 dagars uppsägningstid. 

Vill du säga upp ett elavtal? 

Har du beställt ett elavtal från Höganäs Energi Handel AB har du 14 dagars ångerrätt från du ingick avtalet med oss

 

Tecknar du ett avtal med en annan elhandelsleverantör och ger den andra leverantören en fullmakt för att avsluta ditt avtal med Höganäs Energi Handel AB, måste fullmakten vara signerat med ett digitalt bankID. 

 

 

Prislista elhandel för prisområde 4

För fastprisavtalen gäller leveransstart 2022-10-01.
De aktuella elpriserna nedan för rörligt och anvisat avtal avser föregående månad eftersom inköpspriset räknas fram månadsvis i efterhand.

Avtal Pris exkl. moms Öre/kWh Pris inkl. moms Öre/kWh Fast årsavgift i kr, inkl. moms
Rörligt 132,0 165,0 360
Fast 1 år Under uppdatering Under uppdatering Under uppdatering
Fast 2 år Under uppdatering Under uppdatering Under uppdatering
Fast 3 år Under uppdatering Under uppdatering Under uppdatering
Anvisat 135,0 168,8 540

Jämförpriser

Vi erbjuder endast elavtal i elområde 4. Nätkostnaden ingår inte i elpriset.

Avtal 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
Rörligt 183,0 172,2 166,8
Fast 1 år Under uppdatering Under uppdatering Under uppdatering
Fast 2 år Under uppdatering Under uppdatering Under uppdatering
Fast 3 år Under uppdatering Under uppdatering Under uppdatering
Anvisat 195,8 179,6 171,5

Historiska priser

Rörligt pris exkl. moms.

Månad Pris
{{price.MonthName}} {{price.Price}} Öre/kWh

Många fördelar

Mer än 7000 hushåll i kommunen har upptäckt fördelarna med att ha oss som elhandelsleverantör.

  • Enbart el från förnybara energikällor.
  • Alltid lågt pris på el.
  • Allt (både elförbrukning och elnätsavgift) på samma faktura.
  • Lokalt företag.
  • Snabb och personlig service.
  • Vinsten går tillbaka till Höganäs kommun som investerar i Kullabygden och arbetar för en trivsam och trygg miljö för invånare och företag.
  • Mervärden för kunderna: Höganäs Energi anordnar årligen kundevenemang som du kan ta del av utan kostnad. Vi har installerat laddstolpar för elbilar runt om i kommunen. Dessutom är vi stolta sponsorer till en mängd av Kullabygdens föreningar. Det innebär att du som elhandelskund är med och stöttar ett lokalt föreningsliv samt en levande kommun.

Har du frågor?

Ring 042 - 33 74 00 så ger vi dig råd och hjälp med ditt elavtal. Eller mejla kundservice.el@hoganas.se