Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du använda år ångerblankett. Blanketten skickas till Höganäs Energi AB, 263 82 Höganäs. Du kan också skicka ett email till oss där du klart och tydligt skriver att du frånträder avtalet. 

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar avtalet kommer ingen elleverans att påbörjas utav Höganäs Energi Handel AB. Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans teckna ett elhandelsavtal med ett annat företag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelspris via ditt elnätsföretag. Du måste också betala ett belopp till oss som står i propotion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet. Jämfört med hela omfattningen av avtalet med Höganäs Energi Handel AB.