Elskatteflytten 2018 - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig - bara en förflyttning!

Du som har en fastighet i Höganäs kommun och elavtal med Höganäs Energi Handel AB fortsätter att få alla dina elkostnader på samma faktura. Skillnaden blir att energiskatten flyttas från posterna för elhandel till de för elnät.

Vad innebär det?

Energiskatten flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det innebär att skatten du redan betalar till ditt elhandelsbolag hamnar på fakturan från ditt elnätsbolag istället. Fakturan från ditt elhandelsbolag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsbolag blir högre.

Hur påverkas du?

Flytten av skatt innebär inga ökade kostnader för dig som kund. Enda skillnaden är att skatten du betalar aviseras på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura.

Du som har elavtal med Höganäs Energi Handel AB får både elnätsavgiften och elhandelsavgiften på samma faktura. För dig blir skillnaden att energiskatten du betalar står bredvid posten för dina elnätskostnader istället för vid elhandelskostnaderna.

Vad betalar du för skatt på el?

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnaden för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el, samt 25 procents moms som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter (källa: Elsäkerhetsverket).

 

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Läs mer om elprisets uppbyggnad

Ladda ner Energiföretagen Sveriges pdf-broschyrer om elpriset.