Ladda publikt

Såhär betalar du

Det finns tre betalalternativ för laddningen på våra laddstolpar: Swish, Höganäs Energis laddkort och appen EasyPark. Laddning med laddkort eller EasyPark kostar 3 kr/kWh. Laddning med Swish kostar 30 kr för en obegränsad laddning, tänk på att man endast får stå på parkeringsplatsen i 3 timmar.

 

Swish

1. Anslut laddkabeln.

2. Öppna Swish-appen och klicka på kamerasymbolen som finns högst upp till vänster.

3. Håll telefonen över den QR-kod som tillhör det uttag du vill ladda från och scanna koden.

4. Du får reda på betalinformationen för en laddsession. Tryck på knappen Swisha och identifiera dig med BankID.

5. När Swish-appen identifierat din betalning får du ett meddelande om att betalningen gått igenom. Nu startar laddningen och laddstolpen ska lysa blått.

6. Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen och koppla ifrån laddkabeln.

Laddkort

1. Anslut laddkabeln.

2. Lägg laddkortet på det svarta RFID-fönstret ovanför ladduttaget på laddstationen.

3. Laddstolpen ska lysa blått vid laddning.

4. Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen och koppla ifrån laddkabeln.

 

Beställ ditt laddkort här.

EasyPark

1. Anslut laddkabeln.

2. Öppna appen och placera bilikonen exakt där din bil är parkerad eller tryck in områdeskoden i det övre fältet.

3. Tryck på P-ikonen, bekräfta position och ange parkerings- och laddtid. Du kan när som helst öppna appen igen för att förlänga din laddtid utan att behöva vara vid bilen.

4. Välj betalmetod (betal-/kreditkort, PayPal eller Apple Pay).

5. Tryck på STARTA parkering för att starta laddningen. Kontrollera att laddstolpen lyser blå.

6. Stoppa laddningen genom att öppna appen och trycka på STOPPA parkering.

7. Lås upp bilen och koppla ifrån laddkabeln.

 

Support

Höganäs Energi samarbetar med Eways för support kring elbilsladdning.

 

Eways
Telefon 010-121 94 01

E-post: helpdesk@eways.se
Öppet dygnet runt.