Mer information om elhandel och elavtal

Sedan vi startade vårt elhandelsbolag 2014 kan du få din elförbrukning och elnätsavgift på samma faktura. Läs mer om Kullabygdens lokala elavtal.

/Höganäs Energi Handel AB

Tre olika priser

Fast pris

För dig som vill ha trygghet och full koll på dina elkostnader.

 

Med ett fast elpris är du skyddad mot eventuella prisökningar eftersom du vet vad elen kommer kosta dig under bindningstiden. Det är ofta bra för dig som har en större elförbrukning eller små marginaler i din budget.

 

Du väljer själv den bindningstid som passar dig bäst från 1 till 3 år. I god tid innan avtalstiden löper ut skickar vi ut ett nytt erbjudande om aktuella avtal.

Rörligt pris

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden.

 

Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid.


Vid tecknande av ett rörligt elavtal förbinder du dig att vara kund hos oss i ett år. Du kan dock när som helst byta till någon av de andra avtalsformerna vi erbjuder.

 

Priset förändras varje månad och består av inköpspris, ett påslag och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

Anvisat pris

Tilldelas dig som inte tecknat ett elavtal efter att du flyttade in.

 

Du är fri att när som helst byta till en annan avtalsform eller elleverantör. Vi rekommenderar dig att teckna ett fast eller rörligt elavtal för att sänka dina elkostnader.

 

Det anvisade avtalet har 14 dagars uppsägningstid. Priset förändrar sig varje månad och består av inköpspris, ett påslag och en fast årsavgift. Det tillkommer också vid var tid gällande moms.

 

För att din bostad ska få el måste du teckna två avtal. Ett  elnätsavtal med företaget som äger elnätet som ditt hus är anslutet till. Och ett elavtal med det elhandelsföretag du vill köpa elen av. 

 

I de fall du som kund inte har tecknat ett elavtal har branschen enats om en alternativ lösning. Alla elnätsföretag har därför ett elhandelsföretag till vilket de anvisar kunder som inte själva tecknat ett elavtal efter inflyttning.

 

Inom Höganäs kommun är Höganäs Energi Handel AB anvisad leverantör till elnätsägaren Höganäs Energi.

 

FÖR SAMTLIGA ELAVTAL GÄLLER 30 DAGARS UPPSÄGNINGSTID SAMT VÅRA ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.
FÖR ANVISAT PRIS GÄLLER ÄVEN VÅRA SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR.

För samtliga elavtal gäller våra allmänna avtalsvillkor

Så är elpriset uppbyggt

Att jämföra elpriser är inte helt enkelt. Det räcker inte att enbart titta på spotpriset. Man behöver även ta hänsyn till påslag, elcertifikat och årsavgift. Tillsammans avgör dessa faktorer det slutliga priset. Nedan visar vi dig hur du gör en rättvis jämförelse av elavtal med rörligt eller fast pris.

Förklaring av rörligt elpris

När du jämför olika elavtal med rörligt pris är det förutom spotpris tre faktorer som påverkar ditt totala pris; elhandelsbolagets påslag, priset för elcertifikatet och årsavgiften. Elhandelsbolag justerar vanligtvis kostnaden för elcertifikatet regelbundet och det vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris.

 

För att få en korrekt prisjämförelse mellan elhandelsföretag behöver du alltså aktuellt elpris  för att se ditt totala rörliga månadspris. Här följer ett exempel:

 

Exempel på spotpris 39,0 öre
Elcertifikat 2,5 öre
Påslag 3,9 öre
Elpris exkl. moms 45,9 öre
Moms 25% 11,5 öre
Elpris inkl. moms       57,4 öre

 

Utöver priset per kWh ska du även jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den exempelvis för förvaltningsavgift, månadsavgift eller administrativ avgift. Vår årsavgift är 360 kr inkl. moms vilket motsvarar 30 kr per månad. 

Förklaring av fast elpris

 

När du jämför elavtal med fast pris lägger vissa elhandelsbolag på en elområdesjustering som varierar månad för månad. Denna justering påverkar ditt totala elpris. Hos oss tillkommer ingen elområdesjustering till ditt fasta pris. 

 

När en elområdesjustering tillkommer kan det fasta priset liknas vid ett rörligt eftersom du inte vet hur stor justeringen kommer att bli från månad till månad. Här följer ett exempel:

 

Fast pris 57,9 öre
Elområdesjustering 0 öre
Elpris exkl. moms 57,9 öre
Moms 25% 14,5 öre
Elpris inkl. moms            72,4 öre

 

Utöver priset per kWh ska du även jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den exempelvis för förvaltningsavgift, månadsavgift eller administrativ avgift. Vår årsavgift är 360 kr inkl. moms vilket motsvarar 30 kr per månad. 

Vill du ha hjälp med att jämföra elavtal?

Ring oss på 042 - 33 74 00 så hjälper vi dig att jämföra vårt aktuella pris med andra erbjudanden. Efter att du fått en rättvis bedömning är det sedan upp till dig att välja leverantör. 

 

Energiföretagens hemsida kan du läsa mer om  elprisets uppbyggnad.

Ordlista

Elpris
Kan du själv påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform

 

Elnätsavgift

Avser överföring av elen och betalas till elnätsföretagen som äger elnätet du är ansluten till.

 

Energiskatt

Från den 1 januari 2018 tas elskatten ut av ditt elnätsföretag. Läs mer om elskatteflytten

 

Moms 25%

Regleras av staten och läggs även på energiskatten.

100% grön el från vattenkraft

Ursprungsmärkning

Sedan 1 juli 2013 ska elhandlare visa på fakturan och på hemsidan hur den el som kunderna köper är producerad - så kallad ursprungsmärkning. Höganäs Energi Handel AB säljer enbart förnybar energi från vattenkraft.

 

100 procent förnybar energi 

Miljöpåverkan 2019

Koldioxidutsläpp (g/kWh): 0,000

Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,000

 

Det innebär att vi varken släpper ut koldioxid eller använder kärnbränsleavfall för att producera den el du köper av oss. All el från oss - 100 procent - kommer från vattenkraft, en förnybar energikälla.

 

Hos Energimarknadsinspektionen kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning. 

 

Allt på samma faktura och lågt pris

Sveriges elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. 

 

Elområdena kan ha olika priser - elområdespriser - vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter. 

 

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

 

Texten är hämtad från www.svenskenergi.se

Jämförelsesajter

Det finns två större sajter för att jämföra elhandelsavtal. Läs mer om dessa och hur du bör tolka deras information.

Elpriskollen

Vi rekommenderar elpriskollen om du vill jämföra priser på elavtal. Det är en oberoende prisjämförelsesajt som drivs av Energimarknadsinspektionen.

Elskling

Sortering på pris

För att göra en korrekt jämförelse ska du ange årsförbrukningen 2000, 5000 eller 20 000 kWh. Då får du fram samma jämförpris som elhandelsföretag är skyldiga att redovisa på sin hemsida. Du kan då enkelt jämföra priset på elskling med våra aktuella priser. 

 

Sortering på kundnöjdhet

Då rankas erbjudandena på företagens betyg i en SKI-undersökning (Svenskt kvalitetsindex). Företagen betalar för att genomföra denna undersökning. Vi har valt att inte genomföra detta och därför visas våra erbjudanden långt ner i resultaten eftersom vi saknar ett SKI-resultat. Det betyder alltså inte att vi har låg kundnöjdhet.

 

Våra kunder gav oss totalbetyget 4,3 av 5 i den kundundersökning som vi lät genomföra 2015. Och vi strävar hela tiden efter att göra våra kunder ännu nöjdare!

 

 

Energiskatten på el höjs 1 juli 2017

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen att skatten på el ska höjas i två steg. Först den 1 juli 2017 och därefter 1 januari 2018.

Bakgrunden till beslutet är att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avvecklas stegvis Samt att fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks under en fyraårsperiod.

Dessa åtgärder ska finansieras genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag.

Källa: energiföretagen.se

Elcertifikat

Elcertifikaten ska öka mängden el som produceras med hjälp av förnybara energikällor.

Efter ett riksdagsbeslut 2003 infördes elcertifikat. Det är ett obligatoriskt ekonomiskt stöd för att stimulera och öka andelen förnybar energiproduktion - exempelvis sol, vind, vattenkraft, vågenergi, geotermi och biobränsle - i Sverige. 

 

Det företag som producerar el med förnybara energikällor tilldelas elcertifikat. Dessa kan köpas och säljas på en konkurrensutsatt marknad. Som elanvändare måste du köpa in elcertifikat motsvarande en viss kvot av din elanvändning.

 

Vi hanterar din kvotplikt

Enligt lagen är det elhandelsföretaget som ansvarar för hanteringen av sina kunders elcertifikat. Vi på Höganäs Energi sköter därför allt det praktiska med att rapportera våra kunders elanvändning till Energimyndigheten, köp av elcertifikat samt ser till att certifikatkontot innehåller rätt antal elcertifikat. Det är för detta du som kund betalar en avgift för elcertifikat.

 

Priset för elcertifikat

Avgiften för elcertifikat tillkommer på elpriset. I avgiften ingår kostnaden för inköp av elcertifikat samt våra administrativa kostnader. Varje elhandelsföretag sätter sin elcertifikatsavgift själv och därför kan små skillnader förekomma mellan företagen.

 

Om du har ett rörligt elpris tillkommer elcertifikatsavgiften. Vid fast pris ingår elcertifikatsavgiften i priset då den är bunden under avtalsperioden på samma sätt som elpriset.