Olika alternativ för elavtal

För att din bostad ska få el måste du teckna två avtal. Ett  elnätsavtal med företaget som äger elnätet som ditt hus är anslutet till. Och ett elavtal med det elhandelsföretag du vill köpa elen av.  Vi erbjuder två olika avtalsformer för ditt elhandelsavtal.

I de fall du som kund inte har tecknat ett elavtal har branschen enats om en alternativ lösning. Alla elnätsföretag har därför ett elhandelsföretag till vilket de anvisar kunder som inte själva tecknat ett elavtal efter inflyttning.

Inom Höganäs kommun är Höganäs Energi Handel AB anvisad leverantör till elnätsägaren Höganäs Energi.

 

För samtliga elavtal gäller 30 dagars uppsägningstid samt våra allmänna avtalsvillkor. För anvisat pris gäller även våra särskilda avtalsvillkor.

Rörligt månadspris

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden.

 

Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid.

 

Avtal med rörligt pris är löpande med 30 dagars uppsägningstid. 

Priset förändras varje månad och består av ett elpris, ett påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt miljömärkt el från förnybara energikällor, och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

Timpris

För dig som själv vill påverka dina elkostnader. 


Med ett avtal med timpris blir det upp till dig själv att följa med på elpriserna och anpassa din förbrukning efter när på dygnet du tycker elpriset passar dig. 

 

Avtal med timpris är löpande med 30 dagars uppsägningstid.  

Priset förändras varje timme och består av ett elpris, ett påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt miljömärkt el från förnybara energikällor, och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

 

 

 

Anvisat pris

Tilldelas dig som inte tecknat ett elavtal efter att du flyttade in.

 

Du är fri att när som helst byta till en annan avtalsform eller elleverantör. Vi rekommenderar dig att teckna ett fast eller rörligt avtal för att sänka dina elkostnader.

 

Det anvisade avtalet har 14 dagars uppsägningstid. Priset förändrar sig varje månad och består av inköpspris, ett påslag och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

 

 

Så är elpriset uppbyggt

När du ska jämföra elpriser från olika elhandelsleverantörer eller olika typer av elavtal, behöver du både titta på själva elpriset (inköpspris), storleken på påslag, elcertifikat, ursprungsgarantier för miljömärkt el och årsavgift. Tillsammans avgör dessa faktorer det slutliga priset. Nedan visar vi dig hur Höganäs Energi beräknar priset för elavtal med rörligt månadspris och timpris.

Vill du ha hjälp med att jämföra elavtal?

Ring oss på 042 - 33 74 00 så hjälper vi dig att jämföra vårt aktuella pris med andra erbjudanden. Efter att du fått en rättvis bedömning är det sedan upp till dig att välja leverantör. 

Förklaring av elavtal med rörligt månadspris

När du jämför olika elavtal med rörligt pris är det förutom spotpris/inköpspris flera faktorer som påverkar ditt totala pris; elhandelsbolagets påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt miljömärkt el från förnybara energikällor, och årsavgiften. Elhandelsbolag justerar vanligtvis kostnaden för elcertifikatet regelbundet och det vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris.

Exempel på hur Höganäs Energi beräknar rörligt månadspris till och med 31 december 2022: 

Exempel på inköpspris 139,0 öre
Elcertifikat 1,1 öre
Påslag 3,9 öre
Elpris exkl. moms 145,9 öre
Moms 25% 36,5 öre
Elpris inkl. moms       182,4 öre per kWh

 I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift.
Vissa elhandelsbolag kallar den exempelvis för förvaltningsavgift, månadsavgift eller administrativ avgift.
Årsavgiften till Höganäs Energi Handel i 2022 är 360 kr inkl. moms, vilket motsvarar 30 kr per månad. 

 

Exempel på hur Höganäs Energi beräknar rörligt månadspris från och med 1 januari 2023: 

Exempel på inköpspris 139,0 öre
Elcertifikat 1,1 öre
Påslag 2,5 öre
Handels- och myndighetsavgifter 2,0 öre
(Ursprungsgaranti för miljömärkt el)** (5,0 öre)
Elpris exkl. moms  149,6 öre
Moms 25%  37,4 öre
Elpris inkl. moms  187,0 öre per kWh

**Ursprungsgaranti för miljömärkt el är frivilligt. Antingen väljer du miljömärkt el och betalar för detta genom att lägga till ursprungsgaranti, eller så får du nordisk elmix som består utav el från både kärnkraft, fossila och förnybara energikällor.  

 

I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift.
Årsavgiften är 420 kr inkl. moms, vilket motsvarar 35 kr per månad.

förklaring av elavtal med timpris

När du jämför elavtal med timpris är det förutom Nord Pools timpris för el de olika timmarna du förbrukar el, ytterligare faktorer som påverkar ditt totala pris; elhandelsbolagets påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt miljömärkt el från förnybara energikällor, och årsavgiften.

Exempel på hur Höganäs Energi beräknar timpris:  

Exempel på Nord Pools timpris*  139,0 öre
Elcertifikat 1,1 öre
Påslag 2,5 öre
Handels- och myndighetsavgifter 2,0 öre
(Ursprungsgaranti för miljömärkt el)** (5,0 öre)
Elpris exkl. moms  149,6 öre
Moms 25%  37,4 öre
Elpris inkl. moms  187,0 öre per kWh

*Nord Pools timpris beräknas timme för timme och aktuella priser detta dygn finns på Nord Pools hemsida. 

 

**Ursprungsgaranti för miljömärkt el är frivilligt. Antingen väljer du miljömärkt el och betalar för detta genom att lägga till ursprungsgaranti, eller så får du nordisk elmix som består utav el från både kärnkraft, fossila och förnybara energikällor.  

 

I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift.
Årsavgiften är 420 kr inkl. moms, vilket motsvarar 35 kr per månad.

Ordlista

Elpris
Kan du själv påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform.

 

Elnätsavgift

Avser överföring av elen och betalas till elnätsföretagen som äger elnätet du är ansluten till.

 

Energiskatt

Från den 1 januari 2018 tas elskatten ut av ditt elnätsföretag. Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. ​

 

Moms 25%

Regleras av staten och läggs även på energiskatten.

Ursprungsmärkning

Sedan 1 juli 2013 ska elhandlare visa på fakturan och på hemsidan hur den el som kunderna köper är producerad - så kallad ursprungsmärkning. Till kunder som väljer el med ursprungsgaranti säljer Höganäs Energi Handel AB förnybar energi från bio-, sol-, vind- och vattenkraft. Till kunder som väljer el utan ursprungsgaranti är energikällorna en mix mellan fossila, förnybara och kärnkraft.

Miljöpåverkan 2021

Koldioxidutsläpp (g/kWh): 0,000

Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,000

 

Det innebär att vi detta året varken släppte ut koldioxid eller användte kärnbränsleavfall för att producera den el du köpte av oss. All el från oss - 100 procent - kom från förnybara energikällor (sol, vind, vatten och bio).

 

Hos Energimarknadsinspektionen kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning.

 

Elcertifikat

Elcertifikaten ska öka mängden el som produceras med hjälp av förnybara energikällor.

Efter ett riksdagsbeslut 2003 infördes elcertifikat. Det är ett obligatoriskt ekonomiskt stöd för att stimulera och öka andelen förnybar energiproduktion - exempelvis sol, vind, vattenkraft, vågenergi, geotermi och biobränsle - i Sverige. 

 

Det företag som producerar el med förnybara energikällor tilldelas elcertifikat. Dessa kan köpas och säljas på en konkurrensutsatt marknad. Som elanvändare måste du köpa in elcertifikat motsvarande en viss kvot av din elanvändning.

 

Vi hanterar din kvotplikt

Enligt lagen är det elhandelsföretaget som ansvarar för hanteringen av sina kunders elcertifikat. Vi på Höganäs Energi sköter därför allt det praktiska med att rapportera våra kunders elanvändning till Energimyndigheten, köp av elcertifikat samt ser till att certifikatkontot innehåller rätt antal elcertifikat. Det är för detta du som kund betalar en avgift för elcertifikat.

 

Priset för elcertifikat

Avgiften för elcertifikat tillkommer på elpriset. I avgiften ingår kostnaden för inköp av elcertifikat samt våra administrativa kostnader. Varje elhandelsföretag sätter sin elcertifikatsavgift själv och därför kan små skillnader förekomma mellan företagen.

 

Om du har ett rörligt elpris tillkommer elcertifikatsavgiften. Vid fast pris ingår elcertifikatsavgiften i priset då den är bunden under avtalsperioden på samma sätt som elpriset.

Sveriges elområden

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

 

Elområdena kan ha olika priser - elområdespriser - vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter.

 

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

 

Texten är hämtad från www.svenskenergi.se