Olika alternativ för elavtal

För att din bostad ska få el måste du teckna två avtal. Ett  elnätsavtal med företaget som äger elnätet som ditt hus är anslutet till. Och ett elavtal med det elhandelsföretag du vill köpa elen av.  Vi erbjuder två olika avtalsformer för ditt elhandelsavtal.

I de fall du som kund inte har tecknat ett elavtal har branschen enats om en alternativ lösning. Alla elnätsföretag har därför ett elhandelsföretag till vilket de anvisar kunder som inte själva tecknat ett elavtal efter inflyttning. Inom Höganäs kommun är Höganäs Energi Handel AB anvisad leverantör till elnätsägaren Höganäs Energi.

 

För samtliga elavtal gäller 30 dagars uppsägningstid samt våra allmänna avtalsvillkor. För anvisat pris gäller även våra särskilda avtalsvillkor.

Rörligt månadspris

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden.

 

Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid.

 

Avtal med rörligt pris är löpande med 30 dagars uppsägningstid. 

Priset förändras varje månad och består av ett elpris, ett påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt el från förnybara energikällor, och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

Timpris

För dig som själv vill påverka dina elkostnader. 


Med ett avtal med timpris blir det upp till dig själv att följa med på elpriserna och anpassa din förbrukning efter när på dygnet du tycker elpriset passar dig. 

 

Avtal med timpris är löpande med 30 dagars uppsägningstid.  

Priset förändras varje timme och består av ett elpris, ett påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt el från förnybara energikällor, och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

 

 

 

Anvisat pris

Tilldelas dig som inte tecknat ett elavtal efter att du flyttade in.

 

Du är fri att när som helst byta till en annan avtalsform eller elleverantör. Vi rekommenderar dig att teckna ett avtal med timpris eller månadspris för att sänka dina elkostnader.

 

Det anvisade avtalet har 14 dagars uppsägningstid. Priset förändrar sig varje månad och består av inköpspris, ett påslag och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

 

 

Så är elpriset uppbyggt

När du ska jämföra elpriser från olika elhandelsleverantörer eller olika typer av elavtal, behöver du både titta på själva elpriset (inköpspris), storleken på påslag, elcertifikat, ursprungsgarantier och årsavgift. Tillsammans avgör dessa faktorer det slutliga priset. Nedan visar vi dig hur Höganäs Energi beräknar priset för elavtal med rörligt månadspris och timpris.

Vill du ha hjälp med att jämföra elavtal?

Ring oss på 042 - 33 74 00 så hjälper vi dig att jämföra vårt aktuella pris med andra erbjudanden. Efter att du fått en rättvis bedömning är det sedan upp till dig att välja leverantör. 

Förklaring av elavtal med rörligt månadspris

När du jämför olika elavtal med rörligt pris är det förutom inköpspris flera faktorer som påverkar ditt totala pris; elhandelsbolagets påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt el från förnybara energikällor, och årsavgiften.

Elhandelsbolag justerar vanligtvis kostnaden för elcertifikatet regelbundet och det vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris. 

Exempel på inköpspris 139,0 öre
Elcertifikat 1,1 öre
Avtalat påslag 2,5 öre
Handels- och myndighetsavgifter 2,1 öre
(Exempel på Ursprungsgaranti)** (5,0 öre)
Elpris exkl. moms  149,6 öre
Moms 25%  37,4 öre
Elpris inkl. moms  187,0 öre per kWh

I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift. Årsavgiften är 420 kr inkl. moms, vilket motsvarar 35 kr per månad.

**Ursprungsgaranti för el från förnybara energikällor är frivilligt.  

förklaring av elavtal med timpris

När du jämför elavtal med timpris är det förutom Nord Pools timpris för el de olika timmarna du förbrukar el, ytterligare faktorer som påverkar ditt totala pris; elhandelsbolagets påslag, gällande handels- och myndighetsavgifter, elcertifikatsavgift, ursprungsgarantier om du har valt miljömärkt el från förnybara energikällor, och årsavgiften.

 

Exempel på Nord Pools timpris*  139,0 öre
Elcertifikat 1,1 öre
Avtalat påslag 2,5 öre
Handels- och myndighetsavgifter 2,1 öre
(Exempel på Ursprungsgaranti)** (5,0 öre)
Elpris exkl. moms  149,6 öre
Moms 25%  37,4 öre
Elpris inkl. moms  187,0 öre per kWh

I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift. Årsavgiften är 420 kr inkl. moms, vilket motsvarar 35 kr per månad.

*Nord Pools timpris beräknas timme för timme och aktuella priser detta dygn finns på Nord Pools hemsida. 

**Ursprungsgaranti för el från förnybara energikällor är frivilligt.  

Ordlista

Elpris

Kan du själv påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform.

 

Rörligt månadspris

Det rörliga priset är ett volymviktad månadsmedelpris som följer prissvängningarna på elmarknaden. Priset sätts utefter det totala utbud och efterfrågan och varierar från månad till månad.

 

Rörligt timpris

Timpris är ett rörligt elpris som bestäms timme för timme på elhandelsbörsen Nord Pool.

 

Inköpspris

Inköpspriset är det volymviktade månadsmedelspriset som Höganäs Energi Handel betalar för elen till vår balansansvarige Skellefteå Kraft, som i sin tur utgår ifrån börspriset på elbörsen Nord Pool och får fram det inköpspris som gäller för kunder hos Höganäs Energi Handel AB. 

 

Elcertifikatsavgift

Elcertifikat är en lagstadgad kostnad för att gynna utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor. Alla elanvändare måste köpa elcertifikat motsvarande en viss kvot av den el som används och Höganäs Energi Handel köper in elcertifikat för våra kunder. Kostnaden för elcertifikat skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat.

 

Avtalat påslag

Den intäkt som Höganäs Energi Handel har för att sälja el till kunden.

 

Handels- och Myndighetsavgifter

Handels- och myndighetsavgifter är kostnader som Höganäs Energi Handel betalar för att köpa in och distribuera din el. Den största delen är Svenska kraftnäts grundavgift för att kunna använda elnätet och skicka hem el till dig.

 

Ursprungsgaranti

Ursprungsgaranti garanterar ursprunget på din el. Vill du som kund ha el från förnybara energikällor som bio-, sol-, vind- och vattenkraft, får du det genom att lägga till den produkten som heter Förnybar energi. Ursprungsgaranti är frivilligt och önskar du inte Förnybar energi, får du el från både kärnkraft, fossila och förnybara energikällor. 

 

Moms 25%

Regleras av staten.

Ursprungsmärkning

Sedan 1 juli 2013 ska elhandlare visa på fakturan och på hemsidan hur den el som kunderna köper är producerad - så kallad ursprungsmärkning. Till kunder som väljer el med ursprungsgaranti säljer Höganäs Energi Handel AB el från förnybara energikällor som bio-, sol-, vind- och vattenkraft. Till kunder som väljer el utan ursprungsgaranti är energikällorna en mix mellan fossila, förnybara och kärnkraft.

 

Miljöpåverkan 2021

Koldioxidutsläpp (g/kWh): 0,000

Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,000

 

Det innebär att vi detta året varken släppte ut koldioxid eller använde kärnbränsleavfall för att producera den el du köpte av oss. All el från oss - 100 procent - kom från förnybara energikällor (sol, vind, vatten och bio).

 

Hos Energimarknadsinspektionen kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning.

 

Sveriges elområden

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

 

Elområdena kan ha olika priser - elområdespriser - vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter.

 

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

 

Texten är hämtad från www.svenskenergi.se