Vad är det som händer med elpriserna?

Det skrivs och debatteras om elpriser i både tidningar och på TV. Priserna går både upp och ner, och det pratas om spotpris och vilken tid på dygnet det är lönsamt att köra tvättmaskinen och ladda bilen. Vad är det egentligen som händer? Vad är konsekvenserna för dig som kund och hur kan det bli framöver?

 

 Uppdaterad 2023-01-16

Vilka delar ingår i elpriset?

Elpriserna har gått uppåt och uppåt de senaste året och så höga som månadspriserna är idag, har de inte varit förut. Trots att elen enstaka timmar nästan har varit gratis, så har medelpriset per månad, bara ökat.

För att förstå varför detta händer, måste vi titta på hur elpriset är uppbyggt.

  

Det rörliga månadspriset för el från Höganäs Energi Handel i 2023 består av följande delar:

 1. Inköpspris – det volymviktade månadsmedelspriset
 2. Elcertifikat – certifikat för att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion.
 3. Ursprungsgarantier)* – certifikat så att den förbrukade elen som kunden köper från Höganäs Energi Handel är från en förnybar energikälla. 
 4. Balans/myndighetsavgifter – Svenska Kraftnät, reservkraft och överföringar.
 5. Påslag – täcker fakturering och annan administration.
 6. Moms – 25 % moms.
 7. Årsavgift – en fast summa per år om 420 kr delad per månad.

 

Elcertifikat, balans/myndighetsavgifter och påslag är fasta variabler som tillsammans utgör 5,6 öre/kWh. Ursprungsgaranti är valfritt och priset för ursprungsgarantier kan variera under året.  Årsavgiften är ett fast belopp på 420 kr/år som blir i genomsnitt 35 kr/månad och momssatsen är 25%. 

 

Inköpspriset är det volymviktade månadsmedelspriset som Höganäs Energi Handel betalar för elen till vår balansansvarige Skellefteå Kraft, som i sin tur utgår ifrån börspriset på elbörsen Nord Pool och får fram det inköpspris som gäller för kunder hos Höganäs Energi Handel AB. Det betyder att när inköpspriset ökar, ökar också priset på den el som vi säljer vidare till kund. Det är alltså inte Höganäs Energi Handel AB som höjer priserna utan priset blir dyrare för alla.  

 

Timpriset för el från Höganäs Energi Handel i 2023 består av följande delar:

 1. Nord Pools elpris för varje timme du använder el.
 2. Elcertifikat – certifikat för att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion.
 3. (Ursprungsgarantier)* – certifikat så att den förbrukade elen som kunden köper från Höganäs Energi Handel är från en förnybar energikälla. 
 4. Balans/myndighetsavgifter – Svenska Kraftnät, reservkraft och överföringar.
 5. Påslag – täcker fakturering och annan administration.
 6. Moms – 25 % moms.
 7. Årsavgift – en fast summa per år om 420 kr delad per månad.

* Ursprungsgaranti för miljömärkt el är frivilligt. Antingen väljer kunden miljömärkt el och betalar för detta genom att lägga till ursprungsgaranti, eller så väljer kunden nordisk elmix som består utav el från både kärnkraft, fossila och förnybara energikällor.  

Hur bestäms elpriset? 

Priset på el styrs utifrån utbud och efterfrågan.

 

Utbudet är all den el som produceras. Den kan produceras med vindkraft, solkraft, vattenkraft, biogasanläggningar och kärnkraft för att nämna några.

 

Efterfrågan är behovet för energi, d.v.s. förbrukningen av el vid varje enskild timme. Behovet ökar över vinterhalvåret då vi behöver mer värme om vi jämför med vår och sommar. När behovet ökar måste också utbudet (produktionen) ökas för att hålla balans mellan utbud och efterfrågan.

 

I Sverige sker mycket av energiproduktionen i de norra delarna av landet, det är där de största vattenkraftanläggningarna ligger. Tillsammans med kärnkraftsanläggningarna kallas denna produktion baskraft eller balanskraft. Det är den typen som energibolagen snabbt själva kan reglera efter behovet (efterfrågan) i systemet. I de södra delarna av Sverige har vi vind- och solcellsanläggningar, så kallad toppkraft, d.v.s. sådan el som energibolagen inte lika enkelt kan styra över. När inte solen skiner eller vinden blåser kommer helt enkelt ingen el alls.

 

Elproduktionen ska därefter förflyttas runt om i landet. Den största delen av Sveriges elförbrukning sker i de södra delarna, och då kommer begreppet överföringskapacitet in. Förmågan att förflytta elen från norr till söder.

 

Alla nordiska länder handlar el på en gemensam elbörs som heter Nord Pool. Det betyder att produktionen och efterfrågan i våra grannländer därmed också påverkar våra elpriser.

 

Vårt elsystem är även sammankopplat med Tyskland, Baltikum och Polen. Det innebär att deras produktion och efterfrågan också påverkar elpriset i främst de södra delarna av Sverige då vi också importerar el från dem till Norden.  

 

Vad kan du som kund göra? 

Som kund kan du påverka priset genom att se över din förbrukning.

 

Priset per kWh kan du inte göra så mycket åt, det är den totala förbrukningen som kommer påverka storleken på dina elräkningar framöver.

 

Att hålla lagom rumstemperatur och sänka inomhustemperaturen med en grad ger t.ex. fem procent minskad energianvändning. Höganäs Energi har flera förslag på energispartips på hemsidan.

 

Alla varken kan eller vill sänka sin elförbrukning, och då är det viktigt att ta höjd för ökade kostnader och se till att ha en buffert för, som i detta fall, oförutsedda utgifter.

 

Så länge du har månadsmedelpris (avtal med rörligt månadspris) eller ett fast pris/kWh (avtal med fastpris) är det din totala förbrukning per månad som påverkar din elkostnad. Har du ett elavtal med timpris har du en större möjlighet att styra din förbrukning till timmar då priset per kWh är lägre. Samtidigt tar du också risken för långt högre kostnader om du måste förbruka el på timmar där elpriset är väldigt högt.

Hur blir elpriset framöver? 

Det pågår diskussioner på riksdagsnivå om elpriserna och tillgång på energi över lag. Höganäs Energi och andra energibolag har också gett inspel och vår syn på saken. Detta lär dock inte ge ändringar i elpriserna här och nu.

 

Prognoserna som bland annat Energimarknadsbyrån utgår från, säger att det finnas en finns en risk för att elpriserna fortsatt kommer vara på en hög nivå. Elpriserna kommer att svänga mer och oftare, och det blir större prisskillnad mellan norra och södra Sverige.