Elstöd för oktober 2021 - september 2022

Regeringen har gett Svenska Kraftnät i uppdrag att ta fram en nödåtgärd för elstöd till svenska konsumenter och företag. Stödet i elområde 4 var Höganäs ingår, utgör 79 öre/kWh och gäller all förbrukning som har varit i perioden oktober 2021 till september 2022 (12 månader). Elstödet ska utbetalas av Försäkringskassan.

 

 Uppdaterad 2022-12-01

Vem omfattas av elstödet? 

Alla elhandelskunder, oavsett om det är en privatperson, ett företag, en förening eller en annan organisationsform. 

 

Hur stort är elstödet? 

Stöd utbetalas där det genomsnittliga elpriset under perioden oktober 2021 till september 2022 har varit högre än 75 öre/kWh. Om det genomsnittliga elpriset i elområde har varit lägre än 75 öre/kWh utgår inget stöd.
I Elområde 4 där Höganäs ingår har det genomsnittliga elpriset i perioden varit 154 öre/kWh. Det ger en ersättningsnivå på 79 öre/kWh. 

 

Stödet beräknas utifrån den elförbrukning som du har haft i perioden oktober 2021 till september 2022. 

Exempel på stödbelopp

Elområde Stöd till villa
(20 000 kWh/år)
Stöd till lägenhet
(2000 kWh/år)
Stöd till större företag
(10 000 MWh/år)
SE4 15 800 kr 1 580 kr 7 900 000 kr

 

Hur får jag elstödet?

Stödet utbetalas från Försäkringskassan via den bank som de väljer som utbetalningspart. 

 

Vad behöver jag göra för att få elstödet? 

Du behöver inte göra något. Det sköter Försäkringskassan.  

När får jag elstödet? 

Regeringen sa på sin presskonferens den 30 november att elstödet utbetalas från februari 2023. 
Alla frågor om utbetalning hänvisar vi till Försäkringskassan. 

 

Var kan jag läsa mer om elstödet? 

Regeringen förbereder en förordning som kommer att reglera Svenska kraftnäts, Försäkringskassans samt nätbolagens åtagande i samband med utbetalning av elstödet. 

 

Elnätsbolagen ska skicka in information till Försäkringskassan som utifrån den informationen gör en utbetalning. Exakt vilken information som nätbolagen ska skicka in är inte beslutat än. Det kommer i förordningen. 

 

Svenska Kraftnät har information om om modellen för elstödet. 

Försäkringskassan har information om utbetalning av elstödet