Elstöd från Regeringen

Regeringen har beslutat om elstöd till svenska konsumenter och företag. Nedan följer information om elstödet för november och december 2022, samt för elstödet för perioden oktober 2021 - september 2022.

 

 Uppdaterad 2023-03-14

Bakgrund för elstöd för november-december 2022

Regeringen gav Svenska Kraftnät i uppdrag att göra en ansökan till Energimarknadsinspektionen (EI) om att få använda upp till 10 miljarder kronor av flaskhalsintäkterna. En ansökan lämnades in den 30 januari och den 3 februari godkände EI Svenska Kraftnäts ansökan.

Regeringen beviljar elstöd till hushåll i hela Sverige. Elstödet i elområde 4 var Höganäs ingår, utgör 129 öre/kWh och gäller för 80 % av kundens förbrukning under perioden november – december 2022. Också detta elstöd utbetalas av Försäkringskassan.

 

Vem omfattas av elstödet för november och december 2022? 

Alla fysiska personer i Sverige som hade ett elnätsavtal den 31 december 2022, får elstöd för sin förbrukning av el för månaderna november och december 2022. 

 

Hur stort är elstödet för november och december 2022?  

Elstödet är 129 öre/kWh i elområde 4 var Höganäs ingår. Elstödet beräknas med 80 procent av den elförbrukningen som du som elnätskund har haft under perioden november–december 2022.

EXEMPEL PÅ STÖDBELOPP

1,29 kr *80% av förbrukningen under november och december 2022.

  Stöd till villakund 
(förbrukning 5 000 kWh/2 mnd)
Stöd till lägenhetskund 
(förbrukning 1 000 kWh/2 mnd)
 
  5 160 kr 1 032 kr  

 

Hur får jag elstödet för november och december 2022?

Stödet utbetalas från Försäkringskassan. Om det blir som det förra elstödet så kommer utbetalningen via Swedbank. 

 

Vad behöver jag göra för att få elstödet för november och december 2022? 

Vi väntar på närmare besked, men sannolikt så blir det utbetalning via Swedbank. I så fall ska du registrera ditt kontonummer i Swedbanks kontoregister för att få utbetalningen till ditt bankkonto. Detta gäller oavsett vilken bank du har. 
Om ditt konto inte är registrerat i kontoregistret får du utbetalningen via en utbetalningsavi.

 

När får jag elstödet för november och december 2022? 

Enligt Regeringen ska Försäkringskassan utbetala elstödet för november och december 2022 under våren 2023.
Alla frågor om utbetalning hänvisar vi till Försäkringskassan. 

 

Var kan jag läsa mer om elstödet för november och december 2022? 

Regeringen skriver en förordning som kommer att reglera Svenska kraftnäts, Försäkringskassans samt nätbolagens åtagande i samband med utbetalning av elstödet. Förordningen träder i kraft den 27 mars 2023.

 

Elnätsbolagen ska skicka in information till Försäkringskassan som utifrån den informationen gör en utbetalning. Exakt vilken information som nätbolagen ska skicka in står i förordningen. 

 

Svenska Kraftnät har information om modellen för elstödet. 

Energimarknadsinspektionen har information om godkännande av ansökan.

Försäkringskassan har information om utbetalning av elstödet

 

Bakgrund för elstödet för oktober 2021 - september 2022

Regeringen gav Svenska Kraftnät i uppdrag att ta fram en nödåtgärd för elstöd (högkostnadsskydd) till svenska konsumenter och företag. Elstödet i elområde 4 var Höganäs ingår, utgör 79 öre/kWh och gäller all förbrukning som har varit i perioden oktober 2021 till september 2022 (12 månader). Elstödet till privatpersoner utbetalas av Försäkringskassan. Elstödet till företag och föreningar utbetalas av Skatteverket. 

Vem omfattas av elstödet för oktober 2021 - september 2022? 

Alla elhandelskunder, oavsett om det är en privatperson, ett företag, en förening eller en annan organisationsform. 

 

Hur stort är elstödet för oktober 2021 - september 2022? 

Stöd utbetalas där det genomsnittliga elpriset under perioden oktober 2021 till september 2022 har varit högre än 75 öre/kWh. Om det genomsnittliga elpriset i elområde har varit lägre än 75 öre/kWh utgår inget stöd.
I Elområde 4 där Höganäs ingår har det genomsnittliga elpriset i perioden varit 154 öre/kWh. Det ger en ersättningsnivå på 79 öre/kWh. 

 

Stödet beräknas utifrån den elförbrukning som du har haft i perioden oktober 2021 till september 2022. 

Exempel på stödbelopp

Elområde Stöd till villa
(20 000 kWh/12 mnd)
Stöd till lägenhet
(2 000 kWh/12 mnd)
Stöd till större företag
(3 000 MWh/12 mnd)
SE4 15 800 kr 1 580 kr 2 370 000 kr

 

Hur får jag elstödet för oktober 2021 - september 2022? 

Stödet till privatpersoner utbetalas från Försäkringskassan via Swedbank. 

Företag ska ansöka om elstödet och det görs via en e-tjänst hos Skatteverket. 

 

Vad behöver jag göra för att få elstödet för oktober 2021 - september 2022? 

Registrerar du ditt kontonummer i Swedbanks kontoregister senast den 13 februari får du utbetalningen till ditt bankkonto. Detta gäller oavsett vilken bank du har. 
Registrerar du dig efter detta datum får du utbetalningen senare. Om ditt konto inte är registrerat i kontoregistret får du utbetalningen senare via en utbetalningsavi.

När får jag elstödet för oktober 2021 - september 2022? 

Försäkringskassan sa på sin presskonferens den 25 januari att utbetalning av elstödet påbörjas den 20 februari 2023. De allra flesta ska ha fått sin utbetalning till den 7 mars 2023.  
Alla frågor om utbetalning till privatpersoner hänvisar vi till Försäkringskassan. 
För företag kommer utbetalningen senare, se information från Skatteverket. 

 

Var kan jag läsa mer om elstödet för oktober 2021 - september 2022? 

Regeringen skriver en förordning som kommer att reglera Svenska kraftnäts, Försäkringskassans samt nätbolagens åtagande i samband med utbetalning av elstödet. 

 

Elnätsbolagen ska skicka in information till Försäkringskassan som utifrån den informationen gör en utbetalning. Exakt vilken information som nätbolagen ska skicka in står i förordningen. 

 

Svenska Kraftnät har information om om modellen för elstödet. 

Försäkringskassan har information om utbetalning av elstödet till privatpersoner

Skatteverket har information om utbetalning av elstödet till företag och organisationer.