Ekonomiskt stöd och kompensation för höga elpriser

Senast uppdaterad 2021-06-15

Höganäs Energi och Höganäs kommun har gett ett ekonomiskt stöd till kunderna efter vinterns höga elkostnader. Detta stöd kom i tillägg till regeringens kompensation för höga elpriser. Nedan finns de vanligaste frågorna och svar kring det ekonomiska stödet och regeringens kompensation. 

Höganäs Energi har mottagit regeringens elpriskompensation för mars månad och kompensationen utbetalas till kunderna i tidsrummet 15-24 juni 2022. 

Kunder som är berättigat till kompensation och har ett autogiroavtal med Höganäs Energi, får utbetalningen till sitt konto. Har du inte autogiro får du kompensationen som en engångsutbetalning via Swedbanks lön- och utbetalningssystem(SUS). Har du inte registrerat något konto hos SUS kommer kompensationen på en utbetalningsavi.
Utbetalningsavin kan du lösa in digitalt och få pengarna kostnadsfritt insatta på ditt bankkonto. 

 

Har du fler frågor kring stöd och/eller ekonomisk kompensation får du gärna skriva ett mejl till oss eller ringa oss på 042 33 74 00

Du kan också läsa mer om det ekonomiska stödet från Höganäs Energi och Höganäs kommun här. 
Regeringen har på sin hemsida information om elpriskompensationen.

Klicka på någon av knapparna eller skriv något i textrutan för att filtrera frågorna och lättare hitta det du söker.

Vem får ekonomiskt stöd?

Det ekonomiska stödet från Höganäs Energi och Höganäs kommun ges till alla privatpersoner som var kund hos Höganäs Energi och/eller Höganäs Energi Handel per den 1 mars 2022.

 

 

Hur stort är stödet?

Stödet är tvådelat och består av 500 kronor till elnätskunder och 500 kronor till elhandelskunder. För den som är totalkund hos Höganäs Energi och har både elnät och elhandel hos det kommunala elbolaget, blir stödet 1 000 kronor inklusive moms.

Stödet ges till alla privatpersoner som var registrerade som kund hos Höganäs Energi den 1 mars 2022 i form av ett avdrag på fakturan som kommer i mitten av april.

Varför står det bara 400 kr på fakturan?

I beskrivningen på fakturor från Höganäs Energi är alla belopp exklusive moms. 25% moms läggs sedan till längst ner på fakturan. 
Det ekonomiska stödet är 500 kr inklusive moms.
400 kr + 25% moms = 500 kr. 

Har du både elhandel och elnät hos Höganäs Energi står det 400 kr två gånger. En gång under elhandel och en gång under elnät.  

 

 

 

Jag har flera anläggningar, får jag mer i stöd?

Stödet från Höganäs Energi och Höganäs kommun ges till privatpersoner. Stödet är tvådelat och består av 500 kronor till elnätskunder och 500 kronor till elhandelskunder. Beloppen är inklusive moms. Det ges ett stöd per kund, dvs du får inte flera elnätsstöd eller flera elhandelsstöd själv om du har flera elanläggningar.

När får jag det ekonomiska stödet?

Stödet ges till alla privatpersoner som var registrerade som kund hos Höganäs Energi den 1 mars 2022 i form av ett avdrag på fakturan som kommer i mitten av april. 

Varför får jag tillgodo på fakturan?

Det ekonomiska stödet från Höganäs Energi och Höganäs kommun ges till alla privatpersoner som var kund hos Höganäs Energi och/eller Höganäs Energi Handel per den 1 mars 2022. Stödet är på 500 kr för elhandel och 500 kr för elnät, båda belopp inklusive moms. 

Om dina elkostnader för mars var lägre än 500 kr för elhandel och 500 kr för elnät, får du ett tillgodobelopp på fakturan. Du ska därmed inte betala något denna gången. 
Detta tillgodobeloppet utbetalas till dig via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Har du inte registrerat något konto hos SUS kommer tillgodobeloppet på en utbetalningsavi.

Har du autogiro för dina elkostnader får du tillgodobeloppet avdragen på fakturan som gäller för april, dvs. den fakturan som kommer i början på maj. 

 

Varför får jag en utbetalningsavi?

Det ekonomiska stödet från Höganäs Energi och Höganäs kommun ges till alla privatpersoner som var kund hos Höganäs Energi och/eller Höganäs Energi Handel per den 1 mars 2022. Stödet är på 500 kr för elhandel och 500 kr för elnät, båda belopp inklusive moms. 

Om dina elkostnader för mars var lägre än 500 kr för elhandel och 500 kr för elnät, fick du ett tillgodobelopp på fakturan.
Detta tillgodobeloppet utbetalas till dig via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Har du inte registrerat något konto hos SUS kommer tillgodobeloppet på en utbetalningsavi.

Utbetalningsavin kan du lösa in digitalt och få pengarna kostnadsfritt insatta på ditt bankkonto. 

 

Vem får elpriskompensation?

Det är hushåll som har en förbrukning på 700 kWh eller mer per månad i månaderna december 2021 och januari och februari 2022, som får stöd.

Hur mycket får jag i elpriskompensation?

Storleken på den elpriskompensation som du får beror på din elförbrukning. Din egen elförbrukning hittar du på dina fakturor, se Mina sidor. 

För elpriskompensation för mars 2022 är det hushåll som har en förbrukning på 400 kWh eller mer per månad, som får stöd. 

Förbrukning mars 2022 (kWh) Stöd (kr)
400 – 699 100
700 – 999 200
1000 – 1199 300
1200 – 1399 400
1400 – 1599 500
1600 – 1699 600
1700 – 1799 700
1800 – 1899 800
1900 – 1999 900
2000 och över 1000

 

För elpriskompensation i månaderna december 2021 och januari och februari 2022 är det hushåll som har en förbrukning på 700 kWh eller mer per månad, som får stöd. 

Den högsta ersättningsnivån går till hushåll som använder över 2000 kWh per månad. Se tabell nedan. 

 

Förbrukning dec 2021-feb 2022 (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

 

Hur får jag utbetalningen?

Kunder som är berättigat till kompensation och har ett autogiroavtal med Höganäs Energi, får utbetalningen till sitt konto. Har du inte autogiro får du kompensationen som en engångsutbetalning via Swedbanks lön- och utbetalningssystem(SUS). Har du inte registrerat något konto hos SUS kommer kompensationen på en utbetalningsavi.
Utbetalningsavin kan du lösa in digitalt och få pengarna kostnadsfritt insatta på ditt bankkonto. 

Måste jag ansöka om elpriskompensation?

Nej, elpriskompensationen betalas ut till hushåll utan att du behöver ansöka om det.

Får jag kompensation för höga elkostnader i mars?

Kompensation för mars månad är beslutad av riksdagen. 

Det är att hushåll som är belägna i södra eller mellersta Sverige och som har haft en förbrukning om minst 400 kWh under mars månad, som får stöd.

Se här för mer information från regeringen. 

Jag har flyttat, hur får jag min elpriskompensation?

Höganäs Energi ser vet vem som har bott på adressen/varit registrerat som elnätskund på elmätaren från första december 2021 till sista mars 2022.  Utbetalning av elpriskompensationen sker till den som var registrerat på elmätaren för de aktuella månaderna.

Har du flyttat mitt i en månad blir det en procentvis fördelning av elpriskompensationen för den aktuella månaden utifrån antal dagar du har varit registrerat som kund på elmätaren. 

 

 

När kommer utbetalningen av elpriskompensationen?

Höganäs Energi har sökt och fått medel från Kammarkollegiet till berättigade hushåll i Kullabygden för månaderna december 2021 och januari-mars 2022.
Utbetalning för de första tre månaderna skedde under vecka 18 och 19 (2-13 maj).

Utbetalning för mars månad sker under vecka 24 och 25 (15-24 juni).

Utbetalning sker till ditt autogirokonto eller det konto du har registrerat i Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Har du inte registrerat något konto hos SUS får du i stället en utbetalningsavi.