En trygg elanslutning till alla

Elnät

Elnätet är den drivande motorn i bolaget och här har vi vårt hjärta och ursprung. Elleveransen till kommunens invånare säkerställs genom dagliga hjälteinsatser från våra medarbetare på fältet. Oavsett väderlek tryggar de elnätets funktion genom regelbundet underhåll, förebyggande förbättringar och snabba reparationer vi driftstörningar. Totalt överför vi ca 270 000 000 kWh till våra drygt 15 000 elnätskunder.

Skillnad mellan elnät och elhandel

Elnät är den fysiska utrustningen som transporterar strömmen medan elhandel är själva förbrukningen av el.

Elnätskarta

Elskatten flyttad från elhandel till elnät

Skatteskyldigheten för energiskatt på el flyttades från elhandelsföretagen till elnätsföretagen den 1 januari 2018 efter ett beslut i Riksdagen. Flytten av skatten innebar inte några ökade kostnader för konsumenterna, det var bara en förflyttning.

 

Du som har en fastighet i det koncessionsområdet som Höganäs Energi har, dvs har adress i Höganäs kommun eller bland några adresser i Helsingborgs kommun, och har elavtal med Höganäs Energi Handel AB, får alla dina elkostnader på samma faktura.
Energiskatten flyttades genom Riksdagsbeslutet från posterna för elhandel till de för elnät.

FÖRDELNING ELKOSTNADER

ELKOSTNADERNA BESTÅR AV TRE DELAR

Elhandel - 25%

Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag - cirka 25% av totalkostnaden. 
Huvuddelen av denna kostnaden går till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen. 

 

Elnät - 25%

Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretagen - cirka 25% av totalkostnaden. 

 

Skatt - 50%

Kostnader för skatter och avgifter som betalas till staten - cirka 50% av totalkostnaden. 

 

Läs broschyren från Energiföretagen om hur elkostnaderna fördelar sig. 

 

 

 

Driftinformation

Vid driftstörningar informeras du via hemsidan, Facebook och sms. Klicka nedan för att se aktuella driftstörningar och registrera dig för att få information via sms gällande din fastighet.  

Kundservice

Kontakta oss för hjälp eller råd.
Ring 042-33 74 00
Mejla kundservice.el@hoganas.se
Besök Verkstadsgatan 13c i Höganäs

 

Kundservice
Frågor & Svar
Felanmälan

Frågor och Svar

Sök och få svar på vanliga frågor gällande våra tjänster och vår verksamhet.