En trygg elanslutning till alla

Elnät

Elnätet är den drivande motorn i bolaget och här har vi vårt hjärta och ursprung. Elleveransen till kommunens invånare säkerställs genom dagliga hjälteinsatser från våra medarbetare på fältet. Oavsett väderlek tryggar de elnätets funktion genom regelbundet underhåll, förebyggande förbättringar och snabba reparationer vi driftstörningar. Totalt överför vi ca 270 000 000 kWh till våra 15 000 elnätskunder.

Elnät är den fysiska utrustningen som transporterar strömmen medan elhandel är själva förbrukningen av el.

Elskatten flyttar från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig - bara en förflyttning!

 

Du som har en fastighet i Höganäs kommun och elavtal med Höganäs Energi Handel AB fortsätter att få alla dina elkostnader på samma faktura. Skillnaden blir att energiskatten flyttas från posterna för elhandel till de för elnät. Läs mer här.

Se din el- och fjärrvärmeanvändning

För- och färdiganmälan för installatörer

Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till oss via systemet Elsmart. Där kan du även följa dina anmälningar samt följa ärendehandläggningen.

 

Möjligheter med Elsmart

  • Skicka in för- och färdiganmälan online
  • Du får en egen inloggning till webbplatsen
  • Följ handläggningen av dina anmälningar
  • Risken för fel i anmälningarna minskar vilket ger dig snabbare handläggning.

Fortsätt till Elsmart

Beställ en kostnadsfri ledningsanvisning innan du börjar gräva

Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du exempelvis kan använda för:

  • Att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • Skydda ledningar mot avgrävningar
  • Förenkla och samordna grävarbeten

Fortsätt till Ledningskollen

Elnätskarta

Driftinformation

Vid driftstörningar informeras du via hemsidan, Facebook och sms. Klicka nedan för att se aktuella driftstörningar och registrera dig för att få information via sms gällande din fastighet.  

Kundservice

Kontakta oss för hjälp eller råd.
Ring 042-33 74 00
Mejla kundservice.el@hoganas.se
Besök Verkstadsgatan 13c i Höganäs

 

Kundservice
Frågor & Svar
Felanmälan

Frågor och Svar

Sök och få svar på vanliga frågor gällande våra tjänster och vår verksamhet.