Elmätare och Hanmoduler

Sommaren 2021 var Höganäs Energi klara med elmätarbytet och vi har bytt ut alla 15 000 elmätare i vårt elnät i Kullabygden. Detta har vi gjort för att möta kommande krav från myndigheterna. Myndigheternas krav är bl.a. att alla elmätare från och med år 2025 måste kunna rapportera el-kvalitet, förbrukning och produktion på timbasis, samt att elleveransen skall kunna stängas av på distans.

 
Att byta befintliga elmätare har varit en stor investering, men de nya smarta mätarna är kostnadsbesparande i längden eftersom de minimerar behovet av manuella tekniska ingrepp och medger trådlös uppladdning av programvara till mätarna. De nya mätarna är också förberedda för användning i smarta hem och för solcellsmätning.

Faktablad om elmätare och fjärravläsning via radiokommunikation.

 

Han-moduler

Elmätarna har HAN-portar och till dessa HAN-portar kan du köpa till en HAN-modul. HAN-modulen ska ha ett RJ45-uttag och modulen finnas bland annat att köpa på Höganäs Energi. En HAN-modul kostar 399 kronor inkl. moms.
Det är endast den som står på elnätsabonnemanget som kan köpa och få HAN-modulen aktiverad. 
För din egen säkerhet är det så att alla som vill aktivera en HAN-modul måste legitimera sig. Detta gäller också dig som köper HAN-modul genom en annan leverantör. Du behöver också komma och legitimera dig hos Höganäs Energi för att vi ska kunna aktivera modulen. 

 

Hur kontrollera att en HAN-modul fungerar: 

  1. Är det en modul med RJ45-kontakt?
  2. Har du startat om huvudbrytaren på mätaren? 
  3. Kom till Höganäs Energi och byt HAN-modulen om den är trasig (förutsatt att den är köpt från Höganäs Energi).

Faktablad om HAN-moduler som passar till elmätarna i Höganäs. 

 

Displaymanualer

Displaymanual för respektive mätare hittar du på länkarna nedan.

För att ändra displayen trycker du på den vänstra gröna knappen. Översikten visar displaynummer och vad datan avser.

 

1-fasmätare

3-fasmätare

Strömtrafomätare