Elmätare

Information om elmätarbyte

Under 2020 har vi nästan bytt ut våra 15 000 elmätare för att möta kommande krav från myndigheterna. Myndigheternas krav är bl.a. att alla elmätare från och med år 2025 måste kunna rapportera el-kvalitet, förbrukning och produktion på timbasis, samt att elleveransen skall kunna stängas av på distans.

 
Att byta befintliga elmätare är en stor investering, men de nya smarta mätarna kommer att vara kostnadsbesparande i längden eftersom de minimerar behovet av manuella tekniska ingrepp och medger trådlös uppladdning av programvara till mätarna. De nya mätarna är också förberedda för användning i smarta hem och för solcellsmätning.

 

För att få mer information om fjärravläsning via radiokommunikation, tryck här.

 

Displaymanualer

Displaymanual för respektive mätare hittar du på länkarna nedan.

För att ändra displayen trycker du på den vänstra gröna knappen. Översikten visar displaynummer och vad datan avser.

 

1-fasmätare

3-fasmätare

Strömtrafomätare