Elmätare

Sommaren 2021 är vi klara med elmätarbytet och vi har bytt ut alla våra 15 000 elmätare. Detta har vi gjort för att möta kommande krav från myndigheterna. Myndigheternas krav är bl.a. att alla elmätare från och med år 2025 måste kunna rapportera el-kvalitet, förbrukning och produktion på timbasis, samt att elleveransen skall kunna stängas av på distans.

 
Att byta befintliga elmätare har varit en stor investering, men de nya smarta mätarna är kostnadsbesparande i längden eftersom de minimerar behovet av manuella tekniska ingrepp och medger trådlös uppladdning av programvara till mätarna. De nya mätarna är också förberedda för användning i smarta hem och för solcellsmätning.

 

Elmätarna har HAN-portar. HAN-moduler är utrustade med ett RJ45-uttag och finnas att köpa på Höganäs Energi. En HAN-modul kostar 399 kronor inkl. moms. Det är endast den som står på elnätsabonnemanget som kan köpa och få HAN-modulen aktiverad. Uppvisa legitimation vid köp av HAN-modul.  

 

Faktablad om elmätare och fjärravläsning via radiokommunikation.

 

Displaymanualer

Displaymanual för respektive mätare hittar du på länkarna nedan.

För att ändra displayen trycker du på den vänstra gröna knappen. Översikten visar displaynummer och vad datan avser.

 

1-fasmätare

3-fasmätare

Strömtrafomätare