Elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Gränserna har satts av Svenska Kraftnät som driver det svenska stamnätet.

Priserna för el kan variera mellan de olika områdena. Indelningen är avsedd att stimulera till utbyggnad av nya kraftverk i de södra områden som inte är självförsörjande på el samt till företagsetablering i norr där elen är billigare.

 

Indelningen i el-områden är i linje med EU:s mål att skapa en gemensam elmarknad i Europa. Syftet är att minska utsläpp av koldioxid, öka andelen förnybar energi och få en effektivare användning av energi.

Som kund kan man handla sin el från vilket elhandelsföretag som helst i Sverige. När det gäller pris kan det löna sig att vara aktiv och göra jämförelser. Det kan också finnas andra skäl att välja ett särskilt elhandelsföretag, såsom förnybar el, service, närhet, mervärden och så vidare.