Elsmart

För installatörer

Som elinstallatör ska du skicka in dina för- och färdiganmälningar till oss via systemet Elsmart. Där kan du även följa dina anmälningar samt följa ärendehandläggningen.

Möjligheter med Elsmart

  • Skicka in för- och färdiganmälan online
  • Du får en egen inloggning till webbplatsen
  • Följ handläggningen av dina anmälningar
  • Risken för fel i anmälningarna minskar vilket ger dig snabbare handläggning.

Gå vidare till Elsmart.

Läs manualen till Elsmart som pdf.

 

Vid anmälan i Elsmart för mikroproduktion, måste det också skickas in en ifylld blankett Anmälan om produktionsanläggning typ A.

 

Information gällande Elsmart

  • Anmälan måste vara komplett ifylld och alltid innehålla kundens person- eller organisationsnummer. Om detta saknas kommer anmälan att avvisas. 
  • För manuellt handläggande av för- och färdiganmälan på papper tar vi ut en avgift på 200 kr exkl. moms.
  • Elsmart fungerar bäst i Internet Explorer. I övriga webbläsare fungerar inte allt fullt ut.

Information för producenter

I de fall produktionsanläggningen inte avser mikroproduktion måste producenten välja ett elhandelsföretag som köper den el som produceras. Anmälan om påbörjande av sådant avtal måste vara elnätsföretaget tillhanda senast anslutningsdagen för att elnätsföretaget ska kunna ansluta produktionsanläggningen till elnätet.

 

Nya lösenord i Elsmart

Information om nya lösenordspolicyn enligt dataskyddslagen, GDPR. Sätt på ljudet.