Ledningsanvisning

Innan du påbörjar gräv- eller markarbeten I närheten av Höganäs Energis ledningar ska du begära ledningsanvisning av oss så att du inte gräver av en ledning av misstag.

Kontakta oss fem arbetsdagar innan du ska gräva. Du får själv stå för reparationskostnaden om du inte begärt ledningsanvisning och gräver av eller skadar en kabel. Kabelanvisningen är kostnadsfri under ordinarie arbetstid vardagar 07:00 - 16:00. Anmäl utsättning av ledningsanvisning via tjänsten Ledningskollen