Ledningsutsättning

Ledningsanvisning

Innan du påbörjar gräv- eller markarbeten i närheten av Höganäs Energis ledningar ska du skapa ett ärende på Ledningskollen för ledningsanvisning så att du inte gräver av en ledning av misstag.

 

För att Höganäs Energi ska kunna garantera att vi hinner ge dig anvisning, ber vi om att du skapar ärendet senast tre veckor innan du ska gräva. 

 

Kabelanvisningen är kostnadsfri under ordinarie arbetstid vardagar 07:00 - 16:00. Anmäl utsättning av ledningsanvisning via tjänsten Ledningskollen. Du får själv stå för reparationskostnaden om du inte begärt ledningsanvisning och gräver av eller skadar en kabel.

Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis tjänst som du kan använda för till exempel:

  • Att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • Skydda ledningar mot avgrävningar
  • Förenkla och samordna grävarbeten

 

Fortsätt till Ledningskollen