Ledningsutsättning

Ledningsanvisning

Innan du påbörjar gräv- eller markarbeten I närheten av Höganäs Energis ledningar ska du begära ledningsanvisning av oss så att du inte gräver av en ledning av misstag.

 

Kontakta oss fem arbetsdagar innan du ska gräva. Du får själv stå för reparationskostnaden om du inte begärt ledningsanvisning och gräver av eller skadar en kabel. Kabelanvisningen är kostnadsfri under ordinarie arbetstid vardagar 07:00 - 16:00. Anmäl utsättning av ledningsanvisning via tjänsten Ledningskollen

Ledningskollen

 

 

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för till exempel:

  • Att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • Skydda ledningar mot avgrävningar
  • Förenkla och samordna grävarbeten

 

Fortsätt till Ledningskollen