Sidans innehåll

Mikroproduktion – för dig som producerar egen el

Genom att producera el från en förnybar energikälla är du med och bidrar till den fossilfria omställningen. Detta är positivt och vi hjälper dig gärna, både med att säkerställa att din anläggning är dimensionerad efter din mätarsäkring samt se till att du får utbetalt ersättning.

4 viktiga tips till dig som vill vara mikroproducent

  • För att bli definierad som mikroproducent ska anläggningen ha en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5 kW. Har du en större säkring och/eller matar in el med större effekt, kommer du att definieras som elproducent och då gäller det andra regler för inmatning, mätning, rapportering och bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • För att ansluta en solcellsanläggning till elnätet krävs det tillstånd från ägaren av ditt elnät. Bor du på Kullahalvön är det Höganäs Energi Elnät som är din nätägare.

  • Anmälan om anslutning av solcellsanläggning ska skickas in av en behörig elinstallatör. 

  • Det ska vara samma person som är registrerad som elnätskund hos nätägaren Höganäs Energi Elnät som också registreras som ägare av solcellsanläggningen.

Så här gör du en anmälan om anslutning av solcellsanläggning

röd symbol mot vit bakgrund, en penna som signerar ett papper.

1. Fyll i blanketten Anmälan av produktionsanläggning , 125.7 kB.. Detta gör den behörige elinstallatören och både installatören och du som är ägare och elnätskund ska signera.

röd symbol mot vit bakgrund, en person som sitter framför en dator.

2. Elinstallatören gör en föranmälan till Höganäs Energi Elnät via systemet Elsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där blanketten bifogas.

röd symbol mot vit bakgrund, ett kuvert som innehåller en offert. 

3. Höganäs Energi Elnät skickar en offert till dig om det krävs ändringar i din nätanslutning, till exempel om du behöver en större säkring.

röd symbol mot vit bakgrund, ett kuvert som innehåller ett brev med bild på en skiftnyckel. 

4. Efter att ha mottagit svar från dig på offerten skickar Höganäs Energi Elnät ett installationsmedgivande till elinstallatören.

röd symbol mot vit bakgrund, ett kuvert som innehåller ett brev.

5. Höganäs Energi Elnät skickar ett brev till dig med information om hur du kan få utbetalat ersättning från ditt elnät Höganäs Energi Elnät, samt en bekräftelse till dig med ean-nummer på anläggningen (=anläggnings-ID och områdes-ID). Ean-numret behöver du när du ska teckna ett elavtal för din anläggning.

röd symbol mot vit bakgrund, en skiftnyckel. 

6. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning.

röd symbol mot vit bakgrund, en person som sitter framför en dator.

7. Elinstallatören gör en färdiganmälan till Höganäs Energi Elnät.

röd symbol mot vit bakgrund, en haka eller check på det. 

8. Höganäs Energi Elnät skickar ett medgivande till din elinstallatör via Elsmart. Det är först efter detta meddelande du får starta din produktionsanläggning.
OBS: Du behöver inte vänta på att din elmätare ska bytas. Höganäs Energi Elnät har redan bytt alla elmätare i kommunen och din elmätare är förberedd för produktion.

röd symbol mot vit bakgrund, solcellspaneler och en sol. 

9. Höganäs Energi Elnät aktiverar din solcellsanläggning i vårt elnät så att du kan få ersättning från oss för den nätnytta som du bidrar med.

röd symbol mot vit bakgrund, två händer som skakar hand. 

10. För att sälja eventuell överproduktion av el behöver du också teckna ett elavtal för din solcellsanläggning, detta kan också kallas ett inmatningsabonnemang. Att teckna ett inmatningsabonnemang är kostnadsfritt och du tecknar elavtalet med valfri elhandelsleverantör. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från dem, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören.

Få ersättning för din elproduktion

Du kan få ersättning för din elproduktion på två sätt. Ersättning för nätnytta får du från ett elnätsbolag och ersättning för försäljning av överproduktion får du från ett elhandelsbolag.

Ersättning för nätnytta för elen som du levererar till elnätet, får du från din nätägare, d.v.s. från Höganäs Energi Elnät.

När din solcellsanläggning producerar mer el än vad du själv förbrukar, skickas din överskottsel ut i elnätet. Detta bidrar till att Höganäs Energi Elnäts kostnader för att överföra el minskar. Det beror bl.a. på att förlusterna i nätet blir lägre och det blir möjligt att utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt när elen produceras närmare förbrukaren. Ditt bidrag får du ersättning för, och det kallar vi ersättning för nätnytta.

Storleken på ersättningen beror delvis på elpriset eftersom Höganäs Energi Elnät, utan din producerade el, behöver köpa in el för att balansera förlusterna i nätet. Genom ditt bidrag får Höganäs Energi Elnät sänkta avgifter på grund av att el inte behöver transporteras via andras elnät till förbrukaren. I stället för att transportera el från till exempel norra Sverige, sker transporten från din anläggning till någon annan på Kullahalvön.

Via din elmätare kan vi se hur mycket el du levererar till elnätet. Nätnyttan mäts per timme och ersättningen betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år. 

Se aktuella ersättningsnivåer för nätnytta från Höganäs Energi Elnät.

I perioder kommer din solcellsanläggning att producera mer el än vad du förbrukar. Denna överproduktion kan du till exempel lagra i ett batteri, och resterande energi kommer din anläggning att mata ut på elnätet. Den energi som matas ut på elnätet kan du sälja och få ersättning för.

Ersättning för försäljning av överskottsel får du från ett elhandelsbolag. I bekräftelsen som du får från Höganäs Energi Elnät (se punkt 5 under ”så här gör du en anmälan”) står ditt anläggnings-ID. Detta ID liksom områdes-ID behöver du ha för att teckna ett avtal med ett elhandelsbolag.

För att kunna sälja din överproduktion måste du teckna ett elavtal för din elproduktionsanläggning

Ett elavtal för din elproduktionsanläggning kan också kallas ett inmatningsabonnemang för din solcellsanläggning. Detta är kostnadsfritt och du tecknar elavtalet med valfri elhandelsleverantör. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från dem, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören.
Höganäs Energis elhandelsbolag heter Höganäs Energi Handel AB och är ett av Sveriges ca 130 elhandelsbolag.

Det är via din elmätare som Höganäs Energi Elnät ser hur mycket el du matar ut på elnätet. Oberoende om du vill ta betalt för din överskottsel eller ej, måste produktionen registreras hos ett elhandelsbolag.

  • Om du inte har valt en elhandlare att sälja din överskottsel till, och ditt abonnemang är på max 63 ampere, skickar Höganäs Energi Elnät mätvärdena till det elhandelsbolag som du köper din el ifrån.
  • Har du ett större abonnemang (80 ampere eller högre) måste du själv kontakta en elhandlare för att vi ska kunna rapportera mätvärden till någon. 

Saknar du avtal med en elhandlare kommer du inte få betalt för elen som du levererar till elnätet.
OBS: Retroaktiv hantering av mätvärden är tyvärr inte möjligt.

Se aktuella ersättningsnivåer från Höganäs Energi Handel.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: