Producera din egen el

Mikroproduktion

Allt fler blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten. För det överskott som din mikroproduktionsanläggning levererar ut på elnätet utöver din förbrukning betalar Höganäs Energi en nätersättning. Kraven för mikroproduktion är att anläggningen har en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5 kW.

Avgift och ersättning vid mikroproduktion

Vi betalar ut en ersättning för den nätnytta som du bidrar med när din produktionsanläggning levererar ut el till vårt elnät. Nätnyttan kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala elproduktion.

 

Nätnyttan mäts per timme och betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år. Om du förbrukar mindre el än vad du matar ut på elnätet under ett kalenderår blir du en nettoproducent och då tillkommer en avgift för mätkostnaden. 

Elnätsabonnemang
Avgift för mätkostnad Ersättning för nätnytta
Mikroproducent - Förbrukar mer el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 0 kr 5 öre/kWh exkl. moms.
Nettoproducent - Förbrukar mindre el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 2 500 kr inkl. moms. 5 öre/kWh exkl. moms.

 

 

Solcellsanläggningar i Höganäs kommun

Under de senaste fem åren har konsumenter fått upp ögonen för solceller. Just nu finns det 130 anläggningar i Höganäs kommun.

Hur lämpar sig ditt tak för solceller?

Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på. Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare i Höganäs kommun att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för solceller. Gå till Solkartan

Installera solceller

Så här kommer du igång

1. Kontakta en behörig installatör.

2. Elinstallatören gör en föranmälan till Höganäs Energi.

3. Höganäs Energi skickar en offert till dig om ändrad nätanslutning krävs.

4. Höganäs Energi skickar ett installationsmedgivande till elinstallatören.

5. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning och gör sedan en färdiganmälan till Höganäs Energi.

6. Höganäs Energi byter din elmätare och därefter kan du starta din mikroproduktion.

 

OBS! Tänk på att du måste teckna elavtal för din mikroproduktionsanläggning om du vill sälja din överproduktion.

 

Allmänna avtalsvillkor

 

Läs mer i pdf-foldern "Kom igång med mikroproduktion - producera din egen el"

Mer information om solceller

Bygglovet slopat

Bygglovskravet för solceller har från och med den 1 augusti 2018 slopats för vissa installationer. Det är under förutsättning att installationen följer byggnadens form.

 

En del installationer, såsom platta tak där solcellerna vanligtvis vinklas något, kräver fortsatt bygglov från de flesta kommuner. Det gäller även byggnader eller områden som är av riksintresse för försvaret eller "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".

 

Solceller som monteras på mark omfattas inte av förändringen och kräver fortfarande inget bygglov.

Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst som visar Sveriges planerade och byggda vindkraftverk. Den underhålls av Länsstyrelserna.