Producera din egen el

Mikroproduktion

Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten. För det överskott som din mikroproduktionsanläggning levererar ut på elnätet utöver din förbrukning betalar Höganäs Energi en nätersättning. Se gällande prislista för aktuell ersättning.

Läs mer i pdf-foldern "Kom igång med mikroproduktion - producera din egen el"

Ersättning vid mikroproduktion

Vi betalar ut en ersättning för den nätnytta som du bidrar med när din produktionsanläggning levererar ut el till vårt elnät. Nätnyttan kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala elproduktion. 

 

Nätnyttan mäts per timme och betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år. Om du förbrukar mindre el än vad du matar ut på elnätet under ett kalenderår blir du en egenproducent och då tillkommer en nätavgift för ökade mätkostnader. 

 

Avgifter och ersättningar

Kraven för mikroproduktion är att anläggningen har en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5 kW. 

Elnätsabonnemang
Nätavgift för ökade mätkostnader Ersättning för nätnytta
Mikroproducent - Förbrukar mer el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 0 kr 5 öre/kWh exkl. moms.
Egenproducent - Förbrukar mindre el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 2 500 kr inkl. moms.  5 öre/kWh exkl. moms.

Så går det till

  1. Kontakta en behörig installatör
  2. Elinstallatören gör en föranmälan till Höganäs Energi
  3. Höganäs Energi skickar en offert till dig om ändrad nätanslutning krävs
  4. Höganäs Energi skickar ett installationsmedgivande till elinstallatören
  5. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning och gör sedan en färdiganmälan till Höganäs Energi
  6. Höganäs Energi byter din elmätare och därefter kan du starta din mikroproduktion

Allmänna avtalsvillkor

Är ditt tak en bra placering för solceller?

Solkartan

Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på.

Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för solceller.

 

Gå vidare till Solkartan