Avgifter och ersättning för egen elproduktion

Priser från den 1 januari 2022.

 

Ersättning och eventuell avgift vid egen elproduktion

Höganäs Energi betalar ut en ersättning för den nätnytta som du bidrar med när din produktionsanläggning matar ut el på vårt elnät. Nätnyttan kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala elproduktion.

 

Nätnyttan mäts per timme och betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år. Om du under ett kalenderår förbrukar (köper) mindre el än vad du matar ut på elnätet, blir du en nettoproducent och då tillkommer en avgift för mätkostnaden.

Detta är en avgift som täcker administrativa kostnader som Höganäs Energi har för att hantera den el som matas ut på elnätet. 

 

Definitionen på en mikroproducent är att anläggningen har en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5kW.

 

Producentens elförbrukning Avgift för mätkostnad Ersättning för nätnytta
Mikroproducent - Förbrukar (köper) mer el än det som anläggningen matar ut på elnätet under ett kalenderår. 0 kr 5 öre/kWh exkl. moms.
Nettoproducent - Förbrukar (köper) mindre el än det som anläggningen matar ut på elnätet under ett kalenderår. 2 000 kr exkl. moms. 5 öre/kWh exkl. moms.