Avgifter och ersättning för egen elproduktion

 

Ersättning och eventuell avgift vid egen elproduktion

Höganäs Energi betalar ut en ersättning för den nätnytta som du bidrar med när din produktionsanläggning matar ut el på vårt elnät. Nätnyttan kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala elproduktion.

 

Nätnyttan mäts per timme och betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år.

 

Definitionen på en mikroproducent är att anläggningen har en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5kW.
Definitionen på producent är att anläggningen har en mätarsäkring på 80A eller högre, och en effekt på mer än 43,5 kW. 

 

Ersättning och avgift för 1 januari 2022 - 31 december 2022 (faktureras i januari 2023)

Typ av producent Avgift för mätkostnad Ersättning för nätnytta
Mikroproducent 0 kr 5 öre/kWh 
Producent  2000 kr/år exkl. moms 5 öre/kWh 

 

Ersättning och avgift för 1 januari 2023 - 31 december 2023 (faktureras i januari 2024)

Typ av producent Avgift för mätkostnad Ersättning för nätnytta
Mikroproducent 0 kr 10 öre/kWh 
Producent  2100 kr/år exkl. moms 7,2 öre/kWh