Effektpriser N3 Högspänning

 

Priser från den 1 januari 2023

 

Fast avgift 1 965 kr/mån
Abonnemangsavgift* 55,60 kr/kW/månad
Elöverföring 9,0 öre/kWh

 

 

Ersättning och abonnemangsavgift regleras månadsvis. Elöverföringsavgiften regleras en gång per kalenderår. Avräkning av effektabonnemang  sker en gång per kalenderår. För uttag av reaktiv effekt utöver den tillåtna nivån på 50% av abonnerad effekt debiteras en avgift på 125 kr/kVAr. Elsäkerhetsavgift 905 kr/år, nätövervakningsavgift 870 kr/år och elberedskapsavgift 2 129 kr/år ingår i den fasta avgiften.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

*Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och meddelande om ändring skall göras minst en månad i förväg.

Effektpriser N4 Lågspänning

 

 

Priser från den 1 januari 2023

 

Fast avgift 1 060 kr/månad
Abonnemangsavgift* 64,00 kr/kW/månad
Elöverföring 14,4 öre/kWh

 

 

Avräkning av effektabonnemang sker en gång per kalenderår. För uttag av reaktiv effekt utöver den tillåtna nivån på 50% av abonnerad effekt debiteras en avgift på 125 kr/kVAr. Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift 39,20 kr/år ingår i den fasta avgiften.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

*Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och meddelande om ändring skall göras minst en månad i förväg.