Effektpriser N3 Högspänning

Priser 2019

Fast avgift 1 680 kr/mån
Abonnemangsavgift* 47,40 kr/kW/månad
Elöverföring 4,8 öre/kWh

 

Ladda ner Effektpriser N3 Högspänning 2019 som PDF

 

Ersättning och abonnemangsavgift regleras månadsvis. Elöverföringsavgiften regleras en gång per kalenderår. Avräkning av effektabonnemang  sker en gång per kalenderår. För uttag av reaktiv effekt utöver den tillåtna nivån på 50% av abonnerad effekt debiteras en avgift på 125 kr/kVAr. Elsäkerhetsavgift 750 kr/år, nätövervakningsavgift 600 kr/år och elberedskapsavgift 2447 kr/år ingår i den fasta avgiften. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

*Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och meddelande om ändring skall göras minst en månad i förväg.

Effektpriser N4 Lågspänning

Priser 2019

fast avgift 900 kr/månad
Abonnemangsavgift* 54,50 kr/kW/månad
Elöverföring 7,5 öre/kWh

  

Ladda ner Effektpriser N4 Lågspänning 2019 som PDF

 

Avräkning av effektabonnemang sker en gång per kalenderår. För uttag av reaktiv effekt utöver den tillåtna nivån på 50% av abonnerad effekt debiteras en avgift på 125 kr/kVAr. Elsäkerhetsavgift 9,5 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift 45 kr/år ingår i den fasta avgiften. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

*Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och meddelande om ändring skall göras minst en månad i förväg. 

Elskatteflytten 2018 - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig - bara en förflyttning!

Läs mer om elskatteflytten