Övriga priser

Samtliga priser avser påbörjade timmar.

Avgiftsbestämmande säkring

Kontrollmätare 1 000 kr exkl. moms 1 250 kr inkl. moms
Test av mätare på auktoriserad provplats samt erhållande av kalibreringsbevis 2 000 kr exkl. moms 2 500 kr inkl. moms

 

Reparation av eget fel

Med eget fel avses fel på kundens egen anläggning eller fastighet som kunden själv hade kunnat åtgärda och felsök. Exempelvis byte av säkring. 

Timpris eget fel, under ordinarie arbetstid* 860 kr exkl. moms 1 075 kr inkl. moms
Timpris eget fel, under övrig tid 1 340 kr exkl. moms 1 675 kr inkl. moms

 

Prislista vid skada på kablar

Gäller då extern entreprenör eller annan aktör skadar eller gräver av någon av Höganäs Energis kablar i mark. Se prislista vid skada på kabel.

 

Övrigt arbete

Exempelvis att byta trasiga säkringsapparater eller huvudbrytare.

Timpris under ordinarie arbetstid* 768 kr exkl. moms 960 kr inkl. moms
Timpris kl 16:00 - 18:00 976 kr exkl. moms 1 220 kr inkl. moms
Timpris efter kl 18:00 samt helger 1 196 kr exkl. moms 1 495 kr inkl. moms

 

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.