Övriga priser elnät

Priser från den 1 januari 2022.

Samtliga priser avser påbörjade timmar.

 

Avgiftsbestämmande säkring

Kontrollmätare 1 000 kr exkl. moms 1 250 kr inkl. moms
Test av mätare på auktoriserad provplats samt erhållande av kalibreringsbevis 2 000 kr exkl. moms 2 500 kr inkl. moms

 

Reparation av eget fel

Med eget fel avses fel på kundens egen anläggning eller fastighet som kunden själv hade kunnat åtgärda och felsök. Exempelvis byte av säkring. 

Timpris eget fel, under ordinarie arbetstid* 896 kr exkl. moms 1 120 kr inkl. moms
Timpris eget fel, under övrig tid 1 388 kr exkl. moms 1 735 kr inkl. moms

 

Prislista vid skada på kablar

Gäller då extern entreprenör eller annan aktör skadar eller gräver av någon av Höganäs Energis kablar i mark. Se prislista vid skada på kabel.

 

Övrigt arbete

Exempelvis att byta trasiga säkringsapparater eller huvudbrytare.

Timpris under ordinarie arbetstid* 796 kr exkl. moms 995 kr inkl. moms
Timpris kl 16:00 - 18:00 1 012 kr exkl. moms 1 265 kr inkl. moms
Timpris efter kl 18:00 samt helger 1 240 kr exkl. moms 1 550 kr inkl. moms

 

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.