Övriga priser elnät

Samtliga priser avser påbörjade timmar.

 

Avgiftsbestämmande säkring

Priser från den 1 januari 2023.

Kontrollmätare 1 032 kr exkl. moms 1 290 kr inkl. moms
Test av mätare på auktoriserad provplats samt erhållande av kalibreringsbevis 2 060 kr exkl. moms 2 575 kr inkl. moms

 

Reparation av eget fel

Med eget fel avses fel på kundens egen anläggning eller fastighet som kunden själv hade kunnat åtgärda och felsök. Exempelvis byte av säkring. 

 

Priser från den 1 januari 2023. 

Timpris eget fel, under ordinarie arbetstid* 924 kr exkl. moms 1 155 kr inkl. moms
Timpris eget fel, under övrig tid 1 432 kr exkl. moms 1 790 kr inkl. moms

 

 

Prislista vid skada på kablar

Gäller då extern entreprenör eller annan aktör skadar eller gräver av någon av Höganäs Energis kablar i mark.
Se prislista för 2023 vid skada på kabel. 

 

Övrigt arbete

Exempelvis att byta trasiga säkringsapparater eller huvudbrytare.

 

Priser från den 1 januari 2023. 

Timpris under ordinarie arbetstid* 820 kr exkl. moms 1 020 kr inkl. moms
Timpris kl 16:00 - 18:00 1 044 kr exkl. moms 1 305 kr inkl. moms
Timpris efter kl 18:00 samt helger 1 276 kr exkl. moms 1 595 kr inkl. moms

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.