Övriga priser

Samtliga priser avser påbörjade timmar.

Avgiftsbestämmande säkring

Kontrollmätare 980 kr exkl. moms 1225 kr inkl. moms
Test av mätare på auktoriserad provplats samt erhållande av kalibreringsbevis 2 000 kr exkl. moms 2 500 kr inkl. moms

 

Reparation av eget fel

Med eget fel avses fel på kundens egen anläggning eller fastighet som kunden själv hade kunnat åtgärda och felsök. Exempelvis byte av säkring. 

Timpris eget fel under ordinarie arbetstid* 832 kr exkl. moms 1 040 kr inkl. moms
Timpris eget fel under övrig tid 1 304 kr exkl. moms 1 630kr inkl. moms

 

Prislista vid skada på kablar

Gäller då extern entreprenör eller annan aktör skadar eller gräver av någon av Höganäs Energis kablar i mark. Se prislistan här.

 

Övrigt arbete

Exempelvis att byta trasiga säkringsapparater eller huvudbrytare.

Timpris under ordinarie arbetstid 716 kr exkl. moms 895 kr inkl. moms
Timpris 16:00 - 18:00 916 kr exkl. moms 1 145 kr inkl. moms
Timpris efter 18:00 samt helger 1 120 kr exkl. moms 1 400 kr inkl. moms

 

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.