Övriga priser

Samtliga priser avser påbörjade timmar.

Avgiftsbestämmande säkring

Kontrollmätare 920 kr exkl. moms 1 150 kr inkl. moms
Test av mätare på auktoriserad provplats samt erhållande av kalibreringsbevis 2 000 kr exkl. moms 2 500 kr inkl. moms

 

Reparation av eget fel

Med eget fel avses fel på kundens egen anläggning eller fastighet som kunden själv hade kunnat åtgärda och felsök. Exempelvis byte av säkring. 

Timpris eget fel under ordinarie arbetstid* 676 kr exkl. moms 845 kr inkl. moms
Timpris eget fel under övrig tid 1 064 kr exkl. moms 1 330 kr inkl. moms

 

Prislista vid skada på kablar

Gäller då extern entreprenör eller annan aktör skadar eller gräver av någon av Höganäs Energis kablar i mark. 

Prislista vid skada på Höganäs Energis kablar

 

Övrigt arbete

Exempelvis att byta trasiga säkringsapparater eller huvudbrytare.

Timpris under ordinarie arbetstid 580 kr exkl. moms 725 kr inkl. moms
Timpris 16:00 - 18:00 748 kr exkl. moms 935 kr inkl. moms
Timpris efter 18:00 samt helger 912 kr exkl. moms 1 140 kr inkl. moms

 

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.