Årlig abonnemangsavgift för elnät

 

Priser för 1 januari -31 december 2021

 

Klass Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms 
0* LGH (lägenhet) 924 kr 1 155 kr
1 16 Ampere 2 188 kr 2 735 kr
2 20 Ampere 3 612 kr 4 515 kr
3 25 Ampere 4 680 kr 5 850 kr
4 35 Ampere 6 572 kr 8 215  kr
5 50 Ampere 9 716 kr 12 145 kr
6 63 Ampere 13 612 kr 17 015 kr
7 80 Ampere 17 700 kr 22 124 kr
8 100 Ampere 21 340 kr 26 675 kr
9 125 Ampere 28 124 kr 35 155 kr
10 160 Ampere 40 888 kr 51 110  kr
11 200 Ampere 54 508 kr 68 135 kr


 

 

Enkeltariff

 

Tariffen tillhandahålles inom klass 0-11. För tillfälligt abonnemang gäller klass 1-11.

 

Överföring
 14,4 öre/kWh exkl. moms
18,0 öre/kWh inkl. moms

 

I den fasta avgiften ingår följande statliga avgifter: 

  • Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift till en kostnad av 53,75 kr exkl. moms. 
  • I totalpriser per kWh ingår nätavgift, energiavgift, energiskatt samt 25% moms på totalpriset. 

Enfasleverans med mätarsäkring på högst 50 Ampere ryms i abonnemangsklass 1. 

 

*Klass 0:

Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. 

 

Tariffbestämmelser

  • Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt.
  • Ändring av avgiftsbestämmande passdel får ske endast med energibolagets (Höganäs Energi AB) skriftliga medgivande och får endast utföras av energibolaget (Höganäs Energi AB) eller av registrerad installatör som erhållit medgivande till bytet.
  • Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts.