Årlig abonnemangsavgift för elnät

 

Priser från den 1 januari 2022

 

Klass Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms 
0* LGH (lägenhet) 976 kr 1 220 kr
1 16 Ampere 2 304 kr 2 880 kr
2 20 Ampere 3 764 kr 4 705 kr
3 25 Ampere 4 880 kr 6 100 kr
4 35 Ampere 6 852 kr 8 565  kr
5 50 Ampere 10 132 kr 12 665 kr
6 63 Ampere 14 160 kr 17 700 kr
7 80 Ampere 18 428 kr 23 035 kr
8 100 Ampere 23 044 kr 28 805 kr
9 125 Ampere 29 392 kr 36 740 kr
10 160 Ampere 42 536 kr 53 170  kr
11 200 Ampere 56 304 kr 70 380 kr

 

 

Enkeltariff

 

Tariffen tillhandahålles inom klass 0-11. För tillfälligt abonnemang gäller klass 1-11.

  

Priser från 1 januari 2022

Överföring
 15,6 öre/kWh exkl. moms
19,5 öre/kWh inkl. moms

 

I den fasta avgiften ingår följande statliga avgifter: 

  • Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift till en kostnad av 54,65 kr exkl. moms. Kostnaden gäller från den 1 januari 2022. 
  • I totalpriser per kWh ingår nätavgift, energiavgift, energiskatt samt 25% moms på totalpriset. 

Enfasleverans med mätarsäkring på högst 50 Ampere ryms i abonnemangsklass 1. 

 

*Klass 0:

Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. 

 

Tariffbestämmelser

  • Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt.
  • Ändring av avgiftsbestämmande passdel får ske endast med energibolagets (Höganäs Energi AB) skriftliga medgivande och får endast utföras av energibolaget (Höganäs Energi AB) eller av registrerad installatör som erhållit medgivande till bytet.
  • Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts.