Elskatteflytten 2018 - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig - bara en förflyttning!

Läs mer om elskatteflytten

Enkeltariff

Tariffen tillhandahålles inom klass 0-6 samt för klass 1-11 för tillfälliga abonnemang.

Överföring
 14,4 öre/kWh exkl. moms
18,0 öre/kWh

Årlig abonnemangsavgift för elnät

Klass Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms 
0 LGH 900 kr 1 125 kr
1 16 A 1 908 kr 2 385 kr
2 20 A 3 000 kr 3 750 kr
3 25 A 3 900 kr 4 875 kr
4 35 A 5 480 kr 6 850  kr
5 50 A 8 132 kr 10 165 kr
6 63 A 11 260 kr 14 075  kr
7 80 A 14 672 kr 18 340 kr
8 100 A 18 640 kr 23 300 kr
9 125 A 23 780 kr 29 725 kr
10 160 A 33 800 kr 42 250  kr
11 200 A 44 652 kr 55 815 kr

 

I den fasta avgiften ingår följande statliga avgifter: 

  • Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift till en kostnad av 57,50 kr exkl. moms. 
  • I totalpriser per kWh ingår nätavgift, energiavgift, energiskatt samt 25% moms på totalpriset. 

Enfasleverans med mätarsäkring på högst 50 A ryms i abonnemangsklass 1. 

 

Klass 0:

Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. 

 

Tariffbestämmelser

  • Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt
  • Ändring av avgiftsbestämmande passdel får ske endast med energibolagets (Höganäs Energi AB) skriftliga medgivande och får endast utföras av energibolaget (Höganäs Energi AB) eller av registrerad installatör som erhållit medgivande till bytet
  • Tröga säkringar av S-märkt typ tillåtes

Elnätspriser för 2019

Här finns de nya elnätspriserna för 2019 som en PDF-fil.