Enkeltariff

Priser för 2019

Tariffen tillhandahålles inom klass 0-6 samt för klass 1-11 för tillfälliga abonnemang.

Överföring
 14,4 öre/kWh exkl. moms
18,0 öre/kWh inkl. moms

 

Årlig abonnemangsavgift för elnät

Klass Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms 
0 LGH 900 kr 1 125 kr
1 16 A 2 044 kr 2 555 kr
2 20 A 3 300 kr 4 125 kr
3 25 A 4 280 kr 5 350 kr
4 35 A 6 012 kr 7 515  kr
5 50 A 8 900 kr 11 125 kr
6 63 A 12 400 kr 15 500  kr
7 80 A 16 152 kr 20 190 kr
8 100 A 20 300 kr 25 375 kr
9 125 A 25 900 kr 32 375 kr
10 160 A 37 252 kr 46 565  kr
11 200 A 49 452 kr 61 815 kr

 

I den fasta avgiften ingår följande statliga avgifter: 

  • Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift till en kostnad av 57,50 kr exkl. moms. 
  • I totalpriser per kWh ingår nätavgift, energiavgift, energiskatt samt 25% moms på totalpriset. 

Enfasleverans med mätarsäkring på högst 50 A ryms i abonnemangsklass 1. 

 

Klass 0:

Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. 

 

Tariffbestämmelser

  • Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt
  • Ändring av avgiftsbestämmande passdel får ske endast med energibolagets (Höganäs Energi AB) skriftliga medgivande och får endast utföras av energibolaget (Höganäs Energi AB) eller av registrerad installatör som erhållit medgivande till bytet
  • Tröga säkringar av S-märkt typ tillåtes

Elskatteflytten 2018 - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig - bara en förflyttning!

Läs mer om elskatteflytten