Enkeltariff

Priser för 2020

Tariffen tillhandahålles inom klass 0-6 samt för klass 1-11 för tillfälliga abonnemang.

Överföring
 14,4 öre/kWh exkl. moms
18,0 öre/kWh inkl. moms

 

Årlig abonnemangsavgift för elnät

Klass Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms 
0 LGH 900 kr 1 125 kr
1 16 A 2 128 kr 2 660 kr
2 20 A 3 484 kr 4 355 kr
3 25 A 4 516 kr 5 645 kr
4 35 A 6 344 kr 7 930  kr
5 50 A 9 384 kr 11 730 kr
6 63 A 13 116 kr 16 395 kr
7 80 A 17 068 kr 21 335 kr
8 100 A 21 340 kr 26 675 kr
9 125 A 27 216 kr 34 020 kr
10 160 A 39 408 kr 49 260  kr
11 200 A 52 448 kr 65 560 kr

 

 

 

I den fasta avgiften ingår följande statliga avgifter: 

  • Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift till en kostnad av 53,75 kr exkl. moms. 
  • I totalpriser per kWh ingår nätavgift, energiavgift, energiskatt samt 25% moms på totalpriset. 

Enfasleverans med mätarsäkring på högst 50 A ryms i abonnemangsklass 1. 

 

Klass 0:

Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. 

 

Tariffbestämmelser

  • Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt
  • Ändring av avgiftsbestämmande passdel får ske endast med energibolagets (Höganäs Energi AB) skriftliga medgivande och får endast utföras av energibolaget (Höganäs Energi AB) eller av registrerad installatör som erhållit medgivande till bytet
  • Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts