Vindkraftspriser

Priser vid inmatning från vindkraftverk till Höganäs Energis elnät.

Priser från den 1 januari 2022

  Större än 1500 kW Övriga
Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät 2,8 öre/kWh 2,8 öre/kWh
Elöverföringsavgift för förbrukning* 5,4 öre/kWh 5,4 öre/kWh
Avgift för mätning och avräkning 2 000 kr/år 2 000 kr/år
Abonnemangsavgift för abonnerad effekt 40,70 kr/kW -


* Till elöverföringsavgift för förbrukning tillkommer vid var tid gällande energiskatt och moms.

Samtliga priser är exkl. moms. Ersättning och avgift regleras en gång per kalenderår. Betalningsvillkor: 30 dagar.