Vindkraftspriser

Priser för 1 januari - 31 december 2021 vid inmatning från vindkraftverk till Höganäs Energis elnät.

  Större än 1500 kW Övriga
Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät 1,4 öre/kWh 1,4 öre/kWh
Elöverföringsavgift för förbrukning* 5,1 öre/kWh 5,1 öre/kWh
Avgift för mätning och avräkning 2 000 kr/år 2 000 kr/år
Abonnemangsavgift för abonnerad effekt 38,40 kr/kW -


* Till elöverföringsavgift för förbrukning tillkommer vid var tid gällande energiskatt och moms.

Samtliga priser är exkl. moms. Ersättning och avgift regleras en gång per kalenderår. Betalningsvillkor: 30 dagar.