Vindkraftspriser

Prislista 2020 vid inmatning från vindkraftverk till Höganäs Energis elnät.

  Större än 1500 kW Övriga
Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät 1,4 öre/kWh 1,4 öre/kWh
Elöverföringsavgift för förbrukning* 5,0 öre/kWh 5,0 öre/kWh
Avgift för mätning och avräkning 8 000 kr/år 8 000 kr/år
Abonnemangsavgift för abonnerad effekt 37,60 kr/kW -


* Till elöverföringsavgift för förbrukning tillkommer vid var tid gällande energiskatt och moms.

Samtliga priser är exkl. moms. Ersättning och avgift regleras en gång per kalenderår. Betalningsvillkor: 30 dagar.

 

Elskatteflytten 2018 - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig - bara en förflyttning!

Läs mer om elskatteflytten