Samfälligheter och flerfamiljshus

För flerfamiljshus och samfälligheter så är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper fiberanslutningen. Kontakta styrelsen eller ordföranden i föreningen och be dem kontakta oss för mer information och kostnader.

Fördelar med fiber

  • Stor valfrihet mellan olika tjänster för internet, tv och telefoni.
  • Varje lägenhet kan göra egna val av tjänster oberoende av vad grannarna väljer.
  • Lägre priser jämfört med traditionella tjänster via kopparnätet och marksänd tv.
  • Bostäderna blir attraktivare och deras värde kan öka.

Anslutningsprocess

Höganäs Energi har förberett så att alla fastigheter i kommunen kan ta del av fiberns fördelar. 

 

Priset per anslutning är beroende av ett flertal faktorer. Antal anslutningar, hur fastigheten är uppbyggd och önskad egeninsats. 

 

Alla boende i flerfamiljshuset måste få ett fibermodem installerat. Det är sedan upp till den enskilde boende att välja om man vill använda fibern och vilka tjänster man önskar teckna.

Höganäs Energi underentreprenör gör hela arbetet

  • Grävning från tomtgräns in till huskropp.
  • 19" rack och montering av detta.
  • Installation av switch, i av ert anvisade utrymme.
  • Vid behov, elanslutning till switch.
  • Installation av internt nät till respektive lägenhet/anslutningspunkt.
  • Installation av fibermodem (cpe) i varje lägenhet/anslutningspunkt.

Arbetet utförs av Höganäs Energis underentreprenör JL Teleteknik som är Robust-fiber certifierade. Som fastighetsägare behöver du informera de boende om att de inom kort kommer bli anslutna till Höganäs Öppna stadsnät. Samt ge JL Teleteknik tillgång till alla anslutningspunkter/lägenheter för en slutinstallation.

Du bestämmer arbetsinsats och kan då påverka anslutningskostnaden

Ni som fastighetsägare kan påverka kostnaden genom att välja hur stor del av installationsjobbet med 19" rack, internt nät och fiberkabeldragning som ni önskar göra själv, eller om Höganäs Energis underentreprenör ska göra hela arbetet. Det är ett villkor att arbetet utförs av någon som är Robust fiber certifierad. 

För mer information och beställning. Ringt 042 - 33 74 00 eller skicka ett mejl till kundservice.el@hoganas.se