Grävhjälp

Höganäs Energi gräver från tomtgränsen och fram till din fastighet, samt borrar hål i huskroppen för indragning av fiberslang + tätar fiberslang mot fasaden.

Höganäs Energis åtagande

 • Tillhandahålla ledningsanvisning.
 • Tillhandahålla grävtillstånd utanför tomt vid behov.
 • Tillsammans med Beställare boka in ett projekteringsmöte. 
 • Gräva ned fiberkabel från tomtgräns fram till fastigheten. Grävspåret blir ca 35 – 55 cm djupt. 
 • Borra hål hål i huskroppen och indragning av fiberslang + tätning.
 • Montering av plåtskydd på husfasad.
 • Återställning av grävsträcka.

Beställarens åtagande

 • Delta på projekteringsmöte tillsammans med Höganäs Energi och informera om eventuella ledningar på tomt som Höganäs Energi ej har information om. Exempelvis robotgräsklippare eller intern elledning till ytterbelysning.
 • Tillgång till fastigheten vid bestämd installationstid.
 • Fri väg till anslutningspunkt inne i fastigheten.

Tillval som ej ingår

 • Om underlaget är asfalterat på beställarens tomt tillkommer det en kostnad för återställande genom ny asfaltering. Kostnadsförslag ges innan arbetet påbörjas.

Kostnad

Pris för grävhjälp är 5000 kr inkl. moms. Grävhjälp ingår upp till 10 meter, därefter 420kr/m. 

Efter slutinstallation av fiberanslutning faktureras totalbeloppet. Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen faktura.