Tjänster för bredband, tv och telefoni

När Höganäs Energi kopplat in din fiber till huset kan du välja tjänster på www.gemigfiber.nu

 

OBS! Säg inte upp dina befintliga tjänster förrän anslutningen av ditt hus är helt färdig. Annars riskerar du att vara utan bredband, tv och telefoni om något oförutsett inträffar som försenar inkopplingen. Vi rekommenderar att du säger upp dina tjänster först när installationen av fiberanslutningen är slutförd.