Samfälligheter och flerfamiljshus

För flerfamiljshus och samfälligheter så är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper fiberanslutningen. Kontakta styrelsen eller ordföranden i föreningen och be dem kontakta oss för mer information.

Fördelar med fiber

  • Stor valfrihet mellan olika tjänster för internet, tv och telefoni
  • Varje lägenhet kan göra egna val oberoende av vad grannarna väljer
  • Lägre priser jämfört med traditionella tjänster via kopparnätet och marksänd tv
  • Bostäderna blir attraktivare och deras värde kan öka

 

Anslutningsprocessen

  1. Föreningen tar in offert från Höganäs Energi AB och Pingday AB om en anslutning till stadsnätet. I samband med detta träffar vi styrelsen för att informera mer ingående om vad det innebär med en anslutning och vad ni bör tänka på.
  2. Föreningen tar in offert från olika entreprenörer för att bygga ett eget områdesnät till bostäderna från Höganäs Energi AB:s centrala avlämningspunkt.
  3. Föreningen tar fram ekonomiskt underlag, sammanställer, informerar de boende och kallar till stämma för röstning och ställningstagande i frågan. Vid stämman kan representant från Höganäs Energi AB och Pingday AB vara närvarande för att informera och svara på frågor.
  4. Vid beslut tecknar föreningen avtal med Höganäs Energi AB och Pingday AB, samt ett avtal med den entreprenör som ska bygga det interna nätet (områdesnätet).
  5. När allting är klart och inkopplat beställer varje hushåll individuellt de tjänster de vill och tecknar avtal med tjänsteleverantörer för Internet, TV och telefoni.

 

Är du kontaktperson för din bostadsrättsförening eller villasamfällighet?
Ring Höganäs Energi AB på telefon 042-33 74 00 eller skicka ett mejl till kundservice.fiber@hoganas.se.