Aktuella fiberområden 2018

Mjöhult

Slutbesiktning 2018-08-15.

 

Kontaktperson

Höganäs Energi

042-33 74 00

Entreprenör, AKEA

073-201 31 00, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

kundtjanst@akeab.se

Underentreprenörer

JL Teleteknik

0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Landsbygd B

Grävning i området pågår för redan tecknade kampanjavtal. För efteranslutning i området gäller endast efteranslutningsavtal för 31.900kr exkl. grävning.

 

Kontaktperson

Höganäs Energi

042-33 74 00

Entreprenör, AKEA

073-201 31 00, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

kundtjanst@akeab.se

Underentreprenörer

JL Teleteknik

0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

 

Nabben - Skäret - Brunnby

Grävning i området pågår för redan tecknade kampanjavtal. För efteranslutning i området gäller endast efteranslutningsavtal för 31.900kr exkl. grävning.

 

Installationer i området pågår.

 

Kontaktperson

Höganäs Energi

042-33 74 00

Entreprenör, AKEA

073-201 31 00, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

kundtjanst@akeab.se

Underentreprenörer

JL Teleteknik

0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Arild

Slutbesiktning 2018-08-22

 

Kontaktperson

Höganäs Energi

042-337400

Entreprenör, NCC

Anders Ohlsson

0705-896993

Farhult

Grävning i området pågår för redan tecknade kampanjavtal. För efteranslutning i området gäller endast efteranslutningsavtal för 31.900kr exkl. grävning.

 

Installationer i området pågår.

 

Kontaktperson

Höganäs Energi

042-33 74 00

Entreprenör, AKEA

073-201 31 00, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

kundtjanst@akeab.se

Underentreprenörer

JL Teleteknik

0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Landsbygd E - F

Endast efteranslutningsavtal i området är aktuellt. Priset är 31.900 kr exkl. grävning.

 

Kontaktperson

Höganäs Energi

042-337400

Entreprenör, NCC

Anders Ohlsson

0705-896993

 

Trädgårdsstaden och Hästhagevägen

Endast efteranslutningsavtal i området är aktuellt. Priset är 31.900 kr exkl. grävning.

 

Kontaktperson

Höganäs Energi

042-337400

Entreprenör, NCC

Anders Ohlsson

0705-896993