Aktuella fiberområden 2019

I regeringens bredbandsstrategi står det att alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. För Kullabygdens del är det Höganäs Energi som har hand om utbyggnaden. Fram till och med nästa år kommer alla återstående områden i Kullabygden att ha fått tillgång till fiber. Till höger ser du vår indelning av landsbygdsområdena. Återstående områden ser du nedan.

 

Landsbygd D

Grävningen av fibernätet i området är snart klar. Pris för anslutning är 31.900 kr exkl. grävning (ordinarie pris).

 

Kontakt

Höganäs Energi

042-337400

Entreprenör: NCC

Anders Ohlsson

0705-896993

Landsbygd G-H

Grävningen av fibernätet i området är påbörjad. Priset för en anslutning är 31.900 kr exkl. grävning (ordinarie pris).

 

Kontakt

Höganäs Energi

042-33 74 00

Entreprenör: NCC

Landsbygd I-J

Grävningen är inte påbörjad. Det går att teckna avtal om anslutning till priset 31 900 kr exkl. grävning (ordinarie pris).

 

OBS! Hushåll i tätorten Mölle har just nu fått ett förmånligt erbjudande om efteranslutning.

 

Kontakt

Höganäs Energi

042-33 74 00

Entreprenör: AKEA

Efteranslutningar i tätorterna

De hushåll i tätorterna som har fiber vid sin tomtgräns kommer under 2019-2020 att få ett förmånligt erbjudande om efteranslutning.

Klicka här för information om vilka områden som blir efteranslutna under 2019 och 2020.