Anslut dig till fjärrvärme

Fjärrvärme är en efterfrågad och omtyckt värmekälla bland boende i Höganäs centralort. Här kan du läsa mer om hur du kan ansluta fjärrvärme till din fastighet.

Vad avgör om det byggs ut fjärrvärme där du bor 

Utbyggnaden av fjärrvärme styrs till stor del av vilken efterfrågan vi har på fjärrvärme i olika områden. Om du är intresserad av att ansluta dig till fjärrvärme kan du lämna in en intresseanmälan. Du förbinder dig inte till något men vi tar hänsyn till dina önskemål i vår planering av den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Beroende på dina förutsättningar kan det vara en väldigt snabb och enkel process samtidigt som det i andra fall kan vara mer komplicerat för dig att få fjärrvärme installerat i din fastighet. Har du idag vattenburen värme är det enklare att installera fjärrvärme. Har du däremot direktverkande el eller någon annan form av uppvärmning så kan du behöva konvertera till vattenburet uppvärmningssystem.

Anslutning för villa/småhus

Det finns fjärrvärme vid din tomtgräns

Finns det fjärrvärme vid din tomtgräns är det inga problem med en anslutning. Du betalar bara för installation av fjärrvärmecentralen samt en efteranslutningsavgift. Anslutning görs till närmaste husvägg. 

 

 

Det finns fjärrvärme i området men några hus bort

Du kan också få fjärrvärme, men utöver kostnaden för fjärrvärmecentralen tillkommer kostnad för dragning av fjärrvärmerör till ditt hus.

 

 

Det finns inte fjärrvärme i området men många grannar är intresserade

Är ni flera som önskar fjärrvärme gör Höganäs Energi en undersökning av hur många som är intresserade och vad det skulle kosta.  Om ni är tillräckligt många intresserade och kostnadsbilden är rimligt, lämnar vi ut offerter till alla boende i området. Du betalar då för fjärrvärmecentralen samt en nyanslutningsavgift för gruppanslutning. 

Anslutning för företag/näringsidkare

Varje kunds förutsättning är unika och för att vi ska kunna ge dig ett relevant och bra förslag, behöver vi veta mer om din fastighet. Fyll i vårt intresseanmälansformulär så tar vi kontakt med dig. 

Vad kostar fjärrvärme

 

Finns det fjärrvärmeledningar i närheten av din fastighet, har du chans att få fjärrvärme med endast små ingrepp i gatan, trädgården och huset. Hur stort ingreppet blir i just ditt hus beror på vilken typ av uppvärmningssystem du ska byta ut. Anslutningsavgiften varierar beroende på värmebehov, dimensioner samt längd till befintlig ledning. 

Se aktuell prislista för fjärrvärme till villor. 

Se aktuell prislista för fjärrvärme till näringsidkare. 

För mer information om fjärrvärme

 

Kontakta oss på telefon 042-33 74 00 eller skicka ett mejl till kundservice.el@hoganas.se för att höra om just din fastighet kan anslutas till fjärrvärme.