Information om byte av fjärrvärmemätare

Vi har ca 170 fjärrvärmemätare kvar att byta. Har vi inte bytt din? Vänligen kontakta oss så vi kan hitta en tid för mätarbyte.

Under perioden 16 februari till 30 juni 2021 ska vi byta 170 fjärrvärmemätare i Kullabygden. Detta gör vi för att möta kommande krav från myndigheterna.

Myndigheternas krav är bl.a. att alla mätare måste kunna rapportera förbrukning och produktion på timbasis

 

 

Att byta befintliga fjärrvärmemätare är en stor investering för Höganäs Energi.

De nya smarta mätarna kommer att vara kostnadsbesparande i längden eftersom de minimerar behovet av manuella tekniska ingrepp och medger trådlös uppladdning av programvara till mätarna.

 

Företaget Kamstrup levererar mätarna och deras underentreprenör SMARTservice utför bytet. SMARTservice kontaktar alla som har fjärrvärmemätare för att informera om när mätarbytet kommer att ske.

 

Du kan följa din förbrukning av fjärrvärme på Mina sidor.