Mer om fjärrvärme

- Så fungerar det

I den centrala uppvärmningsanläggningen hettas upphettas vatten till hög temperatur. Normalt håller vattnet 75  till 90 grader när det pumpas ut i fjärrvärmenätet. Riktigt kalla vinterdagar kan det vara närmare 120 grader. När det uppvärmda vattnet når fram till en fastighet leds det in i en fjärrvärmecentral. Två värmeväxlare i centralen överför värmen från fjärrvärmevattnet. Dels till fastighetens värmesystem och dels till tappvarmvattnet i kranarna. Vid överföringen kyls fjärrvärmevattnet ner och pumpas sedan tillbaka till fjärrvärmeverket där det värms upp på nytt.

Fjärrvärmelagen

Lagen från 2008 stärker dina rättigheter som kund och ger oss fjärrvärmeleverantörer ett ramverk att följa.

Följande områden regleras av lagen

  • Prisinformation
  • Avtal och förhandling
  • Medling och avtalsvillkor
  • Avstängning av fjärrvärme
  • Skadeersättning vid avbrott
  • Förhandlingar om tillträde till rörledning
  • Redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Läs mer hos Energimarknadsinspektionen.