Fjärrvärmepriser för näringsidkare

Priserna gäller näringsidkare som täcker huvuddelen av sitt värmebehov med fjärrvärme.

 

Priser för den 1 januari - 31 oktober 2021. 

Effekt Fast årsavgift Effektpris Energipris
-44 kW 10 000 kr 94 kr/kW 52,80 öre/kWh
45 - 149 kW 16 000 kr 191 kr/kW 49,20 öre/kWh
150 - 999 kW 36 000 kr 181 kr/kW 49,20 öre/kWh
> 1 000 kW 142 000 kr 130 kr/kW 49,20 öre/kWh

Priserna är exkl. moms

 

 

Priser från den 1 november 2021  

Effekt Effektpris,
Fast del
Effektpris,
Rörlig del
Energipris
dec-mars
Energipris
april -nov
-49 kW   3 000 kr 900 kr/kW 60 öre/kWh 22 öre/kWh
50 - 149 kW   8 000 kr 800 kr/kW 60 öre/kWh 22 öre/kWh
150 - 400 kW 23 000 kr 650 kr/kW 60 öre/kWh 22 öre/kWh
> 400 kW 43 000 kr 600kr/kW 60 öre/kWh 22 öre/kWh

Priserna är exkl. moms

 

Allmänna avtalsvillkor

 

Ny prismodell fjärrvärme från den 1 november 2021

Från den 1 november 2021 inför vi en prismodell som är rättvis, enkel, kostnads- och miljöriktig. Ny mätteknik har gett oss den möjligheten då vi kan utgå från verkligt uppmätt förbrukning, vilket leder till flera fördelar för våra kunder. Avsikten är att prismodellen ska uppmuntra till effektivisering som leder till kostnadssänkningar både för dig som kund och för oss som leverantör.

 

Två priskomponenter

Den nya prismodellen består av två komponenter: 

 

Energipris - ersätter årspriset 

Kostnaden för att producera värme varierar över året och kostnaden är högst på vintern.
Därför ersätts det tidigare årspriset på energi med ett nytt tvådelad pris som bättre återspeglar produktionskostnaderna.

 

 

Effektpris 

Dimensioneringen av fjärrvärmesystemet utgår från uttaget under den allra kallaste perioden på året.
Den nya prismodellen baseras på genomsnittet av de tre högst uppmätta dygnsmedelseffekterna de senaste 24 månaderna. Detta för att minska  variationen i fjärrvärmekostnad mellan olika år.

Jämfört med tidigare blir det alltså viktigt för dig som kund att ha koll på dina anläggningars uttag, speciellt under vintern.

Effektpriset består av en fast del och en rörlig del. 

 

Införande och förändringar

Vid införandet i november 2021 kommer vi att utgå från dygnsmätningar gjorda från den 1 januari 2021 och framåt. Detta för att utgå från en så aktuell uppmätt effekt som möjligt.
Fullständigt resultat efter den nya prismodellen har vi först från den 1 januari 2023 då det finns 24  månader med dygnsmätningar.

 

Alla näringsidkare har fått brev med information om den nya prismodellen.
Här kan du läsa brevet om den nya prismodellen för fjärrvärme som gäller från den 1 november 2021.