Fjärrvärmepriser för näringsidkare

Priserna gäller näringsidkare som täcker huvuddelen av sitt värmebehov med fjärrvärme.

Priserna gäller från och med den 1 januari 2018.

Effekt Fast årsavgift Effektpris Energipris
-44 kW 10 000 kr 91 kr/kW 51,60 öre/kWh
45 - 149 kW 16 000 kr 187 kr/kW 48,20 öre/kWh
150 - 999 kW 36 000 kr 177 kr/kW 48,20 öre/kWh
> 1 000 kW 142 000 kr 128 kr/kW 48,20 öre/kWh

Priserna är exkl. moms

 

Allmänna avtalsvillkor