Fjärrvärmepriser för småhus

Fjärrvärmepriset för småhus (enskilt bruk) med effekt upp till 20 kW består av ett fast pris och ett energipris.

Priser från 1 januari 2023

 

Fast avgift inkl. försäkring* 4 375 kr/år inkl. moms
Energipris 78,00 öre/kWh inkl. moms
Nyanslutningsavgift för gruppanslutning** Prissätts separat
Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör finns vid tomtgränsen 65 000 kr inkl. moms
Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör måste dras Prissätts separat

 

 

* Alla villakunder med fjärrvärme är omfattade av en gruppförsäkring som Höganäs Energi har tecknat med Sinfra. Försäkringen är en självriskelimineringsförsäkring som är tänkt att ersätta en fjärrvärmekunds självrisk på dennes villa-/hemförsäkring i händelse av ersättningsbar skada uppkommen på fjärrvärmecentral och/eller värmesystem. Försäkringsvillkor Sinfra - Självriskeliminering finns här. 

 

**Nyanslutningsavgiften förutsätter en tillräcklig hög  anslutningsgrad i ett planerat utbyggnadsområde. 

 

Leveransförutsättningar

Leveransgränsen för villor är efter servisventilerna i fastighetens grundmur. Höganäs Energi installerar en mätare och svarar för energimätning hos dig. Du svarar för installation av fjärrvärmeväxlare, för mottagande av värmeleveransen samt all anpassning av din anläggning efter värmeväxlaren. Du svarar även för sanering, rivning, skrotning och borttransport av befintlig utrustning. Detta kan även Höganäs Energi hjälpa dig med om det önskas, ta i så fall kontakt för kostnadsoffert. Skulle det föreligga behov för asbestsanering bekostas detta av dig. 

 

Höganäs Energis allmänna avtalsvillkor