Fjärrvärmepriser för småhus

Fjärrvärmepriset för småhus (enskilt bruk) med effekt upp till 20 kW består av ett fast pris och ett energipris.

 

Priser från 1 januari 2021.

 

Fast avgift inkl. försäkring* 4 375 kr/år inkl. moms
Energipris 73,00 öre/kWh inkl. moms
Nyanslutningsavgift för gruppanslutning** 65 000 kr inkl. moms
Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör finns i gatan 65 000 kr inkl. moms
Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör måste dras Prissätts separat

 

* Alla villakunder med fjärrvärme är omfattade av en gruppförsäkring som Höganäs Energi har tecknat med Sinfra. Försäkringen är en självriskelimineringsförsäkring som är tänkt att ersätta en fjärrvärmekunds självrisk på dennes villa-/hemförsäkring i händelse av ersättningsbar skada uppkommen på fjärrvärmecentral och/eller värmesystem. Försäkringsvillkor Sinfra - Självriskeliminering finns här. 

 

**Nyanslutningsavgiften förutsätter en anslutningsgrad om ca 70% i ett planerat utbyggnadsområde. 

 

Leveransförutsättningar

Leveransgränsen för villor är efter servisventilerna i fastighetens grundmur. Leverantören installerar en mätare och svarar för energimätning hos kunden. Kunden svarar för installation av fjärrvärmeväxlare, för mottagande av värmeleveransen samt all anpassning av kundens anläggning efter värmeväxlaren. Kunden svarar även för sanering, rivning, skrotning och borttransport av befintlig utrustning. Skulle det föreligga behov för asbestsanering bekostas detta av kunden. 

 

Höganäs Energis allmänna avtalsvillkor