Sidans innehåll

Fjärrvärme för dig som bor på Kullahalvön

Höganäs Energi levererar fjärrvärme till villor, flerfamiljshus och företag i Höganäs centralort. Fjärrvärmen produceras bland annat med restenergi från Höganäs AB och ger stabil och kostnadseffektiv uppvärmning.

Fjärrvärmens ursprung

Fjärrvärmen du köper av oss produceras till största del av återvunnen och förnybar energi.

Miljöpåverkan 2023

cirkeldiagram med tre delar; ljusblå 26 % förnybar energi, röd 8% fossil energi och 66% återvunnen energi.
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: