Konsumenträttigheter

Dina rättigheter som konsument finns fastställd i olika regelverk som ellagen. Enligt den har du rätt till ersättning för eventuell skada som uppkommer vid elavbrott.

Informationen finns tillgänglig i de allmänna avtalsvillkoren för elhandel samt i ellagens 11:e kapitel. 

Om du är missnöjd med våra produkter eller tjänster är du välkommen att ringa oss på 042 - 33 74 00 eller skriva ett mejl till kundservice.el@hoganas.se. Du kan även skriva till oss på adressen Höganäs Energi AB, 263 82 Höganäs. 

Mer information finns på dessa webbplatser

Energimarknadsinspektionen

Tillsynsmyndighet på elmarknaden som prövar villkor och avgifter för elanslutningar och frågor kring mätning. 

www.ei.se

 

Allmänna reklamationsnämnden

Hit vänder du dig för att prova tvister med exempelvis elnätsföretag.

ARN
Box 147
11 23 Stockholm

www.arn.se

 

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ger kostnadsfri rådgivning i frågor som rör energimarknaden.

www.energimarknadsbyran.se

 

Konsumentrådgivning

Oberoende extern vägledning från Konsumentverket.

https://www.hallakonsument.se/

 

Information från Svensk Energi

Ladda ner ett informationsblad om konsumenternas rättigheter