Om det blir strömavbrott

Så gör du vid ett strömavbrott

Innan du anmäler ett strömavbrott ska du kontrollera att dina huvudsäkringar är hela samt om eventuell jordfelsbrytare löst ut. Undersök också om dina grannar är utan ström. Om grannarna har ström, men inte du, ligger felet för det mesta inom kundens egen elanläggning. Kontakta Höganäs Energi först efter att du kontrollerat ovanstående.

Om du behöver hjälp att åtgärda ett elfel i din egen elanläggning kontaktar du en elinstallatör. Visar det sig att felet ligger i er elanläggning och vi kommer ut under jourtid fakturerar vi utryckningen med 1 165 kr inkl. moms.

 

Felanmälan avseende elnätet kontorstid (8-12 och 13-16):

Ring 042 – 33 74 00 eller mejla kundservice.el@hoganas.se

 

Felanmälan avseende elnätet övrig tid; ring 042 – 34 36 00

 

Tänk på att inte öppna kyl/frys i onödan så håller sig matvarorna kalla längre. Dra också gärna ut sladdarna på teknisk utrustning före påkoppling av strömmen. 

Information vid strömavbrott

Vid strömavbrott informerar vi om felsökning och reparation under driftinformation här på hemsidan och på Höganäs Energis Facebooksida.

Avbrottsersättning

Om du drabbas av ett sammanhängande strömavbrott längre än 12 timmar har du vanligtvis rätt till ersättning. Kontakta kundservice vid frågor om avbrottsersättning eller skadestånd.

Villkor för avbrottsersättning

  • För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. 
  • Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. 
  • Om tiden mellan avbrotten är längre än två timmar räknas de som separata avbrott.
  • Avbrottsersättningen ska betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då vi fått kännedom om avbrottet.
  • Om du inte fått avbrottsersättning måste du göra anspråk på ersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde. Annars går rätten till ersättning förlorad.
  • Avbrottsersättning betalas inte ut om avbrottet beror på kundens försummelse eller om överföringen avbrutits för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl. 
  • Avbrottsersättning får jämkas om den är oskäligt betungande för nätföretaget eller om arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att personal inte kan skickas ut. 

PDF med fullständig information avbrottsersättning och skadestånd.

Strömavbrottet den 6-7 juni 2018

Klicka här för information.