Så gör du vid ett strömavbrott

Är strömmen borta? Vi hjälper dig gärna men först behöver du göra följande:

 1. Kontrollera om dina huvudsäkringar är hela.
 2. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut.
 3. Se om dina grannar också är utan ström.
 4. Se om elmätaren visar L1, L2 och L3 i displayen nere till vänster.

 

Är alla huvudsäkringar hela, är jordfelsbrytaren på och har grannen ström och inte du, är felet troligen i din egen elanläggning. För säkerhets skull, se också på din elmätare och se om texten L1, L2 och L3 visas i displayen nere till vänster.

 

Syns L1, L2 och L3 i elmätaren och allt annat också är ok, men strömmen är borta, är det sannolikt något fel i din egen elanläggning och du behöver hjälp från en elektriker.

 

Om någon av L1, L2 eller L3 är släckt ringer du alltid till oss på Höganäs Energi. Då kan det vara något fel i leveransen av el från oss till ditt boende. Detta för att kunna guida dig och för att du ska undvika extra kostnader.

 

Vid ett strömavbrott i vårt elnät kommer varken L1, L2 eller L3 visas i elmätaren.

 

 

Tips vid strömavbrott:
 • Öppna inte kyl/frys i onödan så håller sig matvarorna kalla längre. 
 • Dra ut sladdarna på teknisk utrustning. Det underlättar när strömmen kommer tillbaka att inte all utrustning står på och ska ha ström samtidigt. 
 • Se filmen med ännu flera tips. 

Hur gör man en felanmälan:

Under kontorstid (kl 9-12 och 13-15):
Ring 042 – 33 74 00 eller mejla till kundservice.el@hoganas.se
Övrig tid: Ring 042 – 34 36 00

Kostnad:
 • Externa elektriker som du kontaktar och som kommer och gör ett jobb hos dig, betalar du alltid själv.
 • Är felet i Höganäs Energis elnät, betalar du inget för ett besök från Höganäs Energi.
 • Kommer vi ut till dig, och det visar sig att felet ligger i din elanläggning, fakturerar vi för arbetet.

Information vid strömavbrott

Vid strömavbrott informerar vi om felsökning och reparation under driftinformation här på hemsidan och på Höganäs Energis Facebooksida.

Avbrottsersättning

Om du drabbas av ett sammanhängande strömavbrott längre än 12 timmar har du vanligtvis rätt till ersättning. Kontakta kundservice vid frågor om avbrottsersättning eller skadestånd.

Villkor för avbrottsersättning

 • För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. 
 • Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. 
 • Om tiden mellan avbrotten är längre än två timmar räknas de som separata avbrott.
 • Avbrottsersättningen ska betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då vi fått kännedom om avbrottet.
 • Om du inte fått avbrottsersättning måste du göra anspråk på ersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde. Annars går rätten till ersättning förlorad.
 • Avbrottsersättning betalas inte ut om avbrottet beror på kundens försummelse eller om överföringen avbrutits för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl. 
 • Avbrottsersättning får jämkas om den är oskäligt betungande för nätföretaget eller om arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att personal inte kan skickas ut. 

PDF med fullständig information avbrottsersättning och skadestånd.