Brunnby församling har solceller från Höganäs Energi Handel

Tre rader med svarta solcellspaneler monterade i ställning på marken. Grönt gräs under panelerna, gröna träd i bakgrunden och blå himmel med några moln på. 

Höganäs Energi Elnät levererar solceller till Brunnby församling. Solcellerna är installerade på marken vid Brunnby kyrkas församlingshus och solcellspanelerna var på plats i början på juni. Dessa kommer att göra församlingen nästan självförsörjande på el under många månader varje år.

Solcellerna gör Brunnby självförsörjande på el

Brunnby församling har arbetat tillsammans med Höganäs Energi Handel i över ett år för att förbereda installationen av solcellerna. Efter påsk började Höganäs Energi Handels samarbetspartner Solotec Energiteknik att sätta upp utrustningen och arbetet var klart i början på juni 2024. Solcellsanläggningen består utav 180 solpaneler som kommer att producera ungefär 90 000 kWh el varje år, vilket gör att församlingen kan vara självförsörjande på el under en stor del av året.

Godkännande krävs för solcellsanläggningar

Alla nya solcellsanläggningar på Kullahalvön, inklusive den hos Brunnby församling, måste godkännas av Höganäs Energi Elnät. Detta är viktigt för att säkerställa att elnätet kan hantera den el som anläggningarna producerar.

På Höganäs Energis hemsida kan du få mer information om solceller till privatpersoner och solceller till företag och näringsidkare.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: