Energiföretaget med rötterna i Kullabygden

Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Och vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet på Kullabygden. Ledstjärnorna som genomsyrar vårt förhållningssätt och dagliga arbete är: Hjälpsamhet, Engagemang och Glädje. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet i Kullabygden.

Affärsområden

Elnät

Vi levererar el till samtliga fastigheter i Höganäs kommun. Dagligen arbetar vi för att hålla en hög leveranssäkerhet och servicegrad till ett attraktivt pris för våra 15 000 elnätskunder.

Elhandel

Hos oss handlar du grön, prisvärd el från förnyelsebara källor (vind-, sol-, bio- och vattenkraft). Som kund får du allt på samma faktura och service i världsklass. Genom att handla lokalt stödjer du samtidigt Kullabygdens företagande och eftersom vi är kommunalägda går pengarna tillbaka till dig.

Fibernät

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska alla invånare och företag i Höganäs kommun ha tillgång till fibernätet 2025. Det är vårt uppdrag att genomföra anslutningarna och ge kommuninvånarna bredband, tv och telefoni via fiber.

Fjärrvärme

Tack vare restenergin från Höganäs AB levererar vi fjärrvärme till villor, flerfamiljsbostäder och fastigheter i kommunen. Sedan fjärrvärmen introducerades har miljön i Höganäs förbättrats avsevärt.

energitjänster

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi olika energitjänster som till exempel energideklaration, energikartläggning, systemrådgivning, miljöcertifiering, utbildningar och teknisk investeringsrapport. 

Vi erbjuder också laddstolpar till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, och vi har ställt ut laddstolpar på offentliga platser runt om i kommunen. 

Att kunna producera egen miljövänlig el och samtidigt bidra till samhällets energiförsörjning, är möjligt med solceller. Vi levererar solcellslösningar till både villor, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk. 

Vision

Höganäs Energi är ett komplett serviceföretag för energifrågor och infrastruktur. Vi erbjuder samhällsnytta baserad på affärsmässighet och miljömässig hållbarhet. Vi bidrar till vår ägares ambitioner om att säkerställa Kullabygden som en attraktiv plats att arbeta och bo på.

Strategi

Att vara ett lokalt energibolag som erbjuder kunderna helhetslösningar med snabb personlig service och hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Att med ett långsiktigt positivt resultat säkerställa framtida investeringar och vår ägares krav på avkastning.