Energiföretaget med rötterna i Kullabygden

Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi levererar energilösningar inom elnät, elhandel, fiber och fjärrvärme. Vi strävar efter att ge hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris och service i världsklass.

Affärsområden

Elnät

Vi levererar el till samtliga fastigheter i Höganäs kommun. Dagligen arbetar vi för att hålla en hög leveranssäkerhet och servicegrad till ett attraktivt pris för våra 15 000 elnätskunder.

Elhandel

Hos oss handlar du grön, prisvärd el från förnyelsebara källor (vind-, sol-, bio- och vattenkraft). Som kund får du allt på samma faktura och service i världsklass. Genom att handla lokalt stödjer du samtidigt Kullabygdens företagande och eftersom vi är kommunalägda går pengarna tillbaka till dig.

Fibernät

Enligt kommunens bredbandsstrategi ska alla invånare och företag i Höganäs kommun ha tillgång till fibernätet 2025. Det är vårt uppdrag att genomföra anslutningarna och ge kommuninvånarna bredband, tv och telefoni via fiber.

Fjärrvärme

Tack vare spillvärmen från Höganäs AB levererar vi fjärrvärme till villor, flerfamiljsbostäder och fastigheter i kommunen. Sedan fjärrvärmen introducerades har miljön i Höganäs förbättrats avsevärt.

Laddstolpar

Den ökande användningen av fossilfria fordon ställer krav på möjlighet att ladda sin bil. Vi erbjuder laddstolpar till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, och vi har också ställt ut laddstolpar på offentliga platser runt om i kommunen. 

solceller

Att kunna producera egen miljövänlig el och samtidigt bidra till samhällets energiförsörjning, är möjligt med solceller. Vi levererar solcellslösningar till både villor, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk. 

Vision

Höganäs Energi är ett komplett serviceföretag för energifrågor och infrastruktur. Vi erbjuder samhällsnytta baserad på affärsmässighet och miljömässig hållbarhet. Vi bidrar till vår ägares ambitioner om att säkerställa Kullabygden som en attraktiv plats att arbeta och bo på.

Strategi

Att vara ett lokalt energibolag som erbjuder kunderna helhetslösningar med snabb personlig service och hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Att med ett långsiktigt positivt resultat säkerställa framtida investeringar och vår ägares krav på avkastning.