Bolagsinformation

Höganäs Energi har sina verksamhet i två olika bolag.

Höganäs Energi AB

Elnät, Fiber, Fjärrvärme

Organisationsnummer 556440-2401
Utdelningsadress 263 82 Höganäs

Höganäs Energi Handel AB

Elhandel, energilösningar, laddstolpar, solceller

Organisationsnummer 556218-7749
Utdelningsadress 263 82 Höganäs

Styrelse och ledning

Styrelse

Ulf Holmqvist Ordförande
 Niclas Lång Vice ordförande
Casimir Artmann Ledamot
Lennart Johansson Ledamot
Lennart Lindblad Ledamot
   
Judith Melin Ersättare
Knut Göransson Ersättare
Barbara Struglics Bogs Ersättare
Alexander Malmqvist Ersättare
Henrik Rasmusson Ersättare

Revisionsbyrå - Ernst & Young

Henrik Rosengren Auktoriserad revisor
Bertil Toreson Lekmannarevisor
Hazze Brokopp Ersättare

 

Ledning

Sven Carlsson VD
Johanna Nordlund Vice VD, Ekonomi- och Administrationschef
Ingegerd Svensson Personal- och organisationsansvarig
Ulf Liljefors Nätchef
Anders Kallin Fiberansvarig
Björn Nilsson Fjärrvärmeansvarig
Johan Martinsson Sälj- och Marknadschef