Fakturor till Höganäs Energi

År 2018 inträdde en ny lag om krav på elektroniska fakturor till offentlig verksamhet. Eftersom Höganäs Energi är ägt av Höganäs Kommun så räknas vi som offentlig verksamhet. Alla fakturor till oss ska därför enligt lag vara elektroniska fakturor, det vill säga e-fakturor.

 

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Observera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-fakturor. Om du har ett avtal med oss sedan innan lagen trädde i kraft som uttryckligen anger att vi ska ta emot fakturor från dig i annat format än e-faktura, så gäller detta avtalstiden ut. 

 

Du kan läsa lagen om e-fakturor på Riksdagens hemsida.

 

DIGG har mer information om elektroniska fakturor och fakturering av offentlig verksamhet. DIGG är den myndighet som samordnar och stöttar digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Sverige.

 

Höganäs Energis VAN-operatör

Höganäs Energi använder Crediflow som så kallad VAN-operatör för våra inkommande e-fakturor. Vi är också anslutna till det europeiska nätverket PEPPOL. Ni som redan idag skickar e-fakturor till kunder kontaktar er VAN-operatör för att komma igång med att skicka e-fakturor till oss på Höganäs Energi. Om ni inte redan är kopplade till en VAN-operatör, så kontaktar ni vår VAN-operatör Crediflow, för att ansluta er.

 

Höganäs Energis VAN-operatör Crediflow kundservice@crediflow.se
Kontakta Höganäs Energis ekonomiavdelning vid fakturafrågor ekonomiavdelningen.heab@hoganas.se

OBS:

Alla fakturor till Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB ska innehålla en referens samt uppgift om projektnummer och/eller beställningsnummer. Referensen är den person hos oss som har beställt det ni fakturerar, eller den som är er kontakt hos oss.

Höganäs Energi AB organisationsnummer 556440-2401
Höganäs Energi AB GLN-nummer  7300009004263
Höganäs Energi AB PEPPOL-Id 0007:5564402401

Höganäs Energi Handel AB organisationsnummer 556218-7749
Höganäs Energi Handel AB GLN-nummer 7300009004164
Höganäs Energi Handel AB PEPPOL-Id  0007:5562187749