Från elverk till hjälpsamt energibolag

Historia

1800 -
I Höganäs ABs gruvor uppstod under sekelskiftet 1800/1900-talet ett behov av elektriska pumpar i gruvschakten. I samband med detta började man även erbjuda elektrisk belysning till närliggande tjänste- och arbetarbostäder. Därefter bildades många små elföreningar runt om i byarna som ansvarade för elektrifieringen av dessa. Dessa slogs sedan samman till bolaget Höganäs-Billesholms AB.


1956 -
Den 1 oktober 1956 bildades förvaltningen Höganäs Elverk och Höganäs stad övertar eldistributionen inom staden från Höganäs-Billesholms AB. Övertagandet innefattade dock inte elförbrukningen till Höganäsbolagets industrianläggningar. Förvaltningen var underställd kommunstyrelsen fram till 1989 och sedan Tekniska nämnden mellan 1990-1991. Efter ett beslut i kommunfullmäktige den 29 november 1991 ändras företagsformen för elverket till ett helägt kommunalt aktiebolag fr.o.m. den 28 december 1991.


Användandet av el har ökat på ett sätt som inte kunde förutspås 1956. Utöver anpassning till samhällsutvecklingen har distributionsområdet och verksamheten utökats genom övertagande av närliggande elverk och distributionsföreningar. 1967 köptes Väsby elverk som bestod av Vikens Elektricitetsverk samt Lerbergets Elförening. 1975 köptes LKIF (Luggude Kraft Intresseförening) och 1979 även Mölle Elverk. Vid den här tiden hade Höganäs Elverk c:a 10 300 kunder. 1979 påbörjades en mottagningsstation för 130 kV vid Schakt Gustav Adolf som färdigställdes 1982. 1996 var energiomsättningen c:a 250 GWh och antalet kunder 13 500. 


1996 –
År 1996 genomfördes en avreglering av svensk elmarknad och Höganäs Energi AB delas därmed upp i två bolag. Ett för nätverksamhet och ett annat bolag för elhandel. Elhandelsbolaget som döptes till Öresundskraft bildades tillsammans med Helsingborgs energi.


2000
Höganäs Energi säljer sin ägarandel till Helsingborgs energi. I samma veva byter Helsingborgs energi namn på hela sin koncern till Öresundskraft.

 

2010

Öresundskraft tar över faktureringen för sina egna elavtal inom Höganäs energis nätområde.


2014
Höganäs Energi startar det egna elhandelsbolaget Höganäs Energi Handel AB och Kullabygdens invånare kan återigen teckna elavtal med sitt lokala energibolag.

 

2016

Höganäs Energi firar 60 år sedan dess start som en förvaltning 1956.