Vi sponsrar lokala spelare

Sponsring

Höganäs Energi sponsrar lokala föreningar och arrangemang i Kullabygden. Främst inom idrott och kultur. Samarbetsformen är viktig och det krävs en tydlig motprestation för att vi ska tilldela sponsring.

Kriterier

 • Vi samarbetar med lokala föreningar, klubbar och organisationer. Inte med enskilda utövare.
 • Sponsringssamarbeten riktar sig framför allt till föreningar och orter inom Kullabygden och Höganäs kommun. 
 • Vi fokuserar vår sponsring till verksamheter för barn och ungdomar.

Så söker du

Ladda ner dokumentet sponsringsansökan, fyll i det och skicka det till oss via post eller till kundservice.el@hoganas.se. Ge även förslag på hur ni kan skapa uppmärksamhet för Höganäs Energi och uppmuntra kommuninvånarna att välja Höganäs Energi som elhandelsleverantör. 

Ansökningsperiod

Stoppdatum för ansökningar är 1 september. Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år och tar beslut under samma månad. 

Exempel på motprestationer

 • Skyltar i träningslokaler och på andra platser
 • Logga på matchkläder
 • Logga i programblad
 • Omnämnande på hemsida
 • Utdelning av flyers på höst- och vårmarknader samt utanför matbutiker eller till hushåll i bostadsområden
 • Utdelning av informationsblad till medlemsfamiljer
 • Mejlutskick till medlemsfamiljer
 • Aktivt arbete med att få medlemsfamiljer att teckna elavtal med Höganäs Energi
 • Klubben tecknar elavtal med Höganäs Energi

Sponsring - ett samarbete

Sponsring betyder inte att bidra till välgörenhet och skänka bort pengar. Det är ett kommersiellt samarbete där två parter väljer att samarbeta utifrån en skriftlig överenskommelser.


I överenskommelsen ingår motprestationer som mottagaren av sponsringen ska utföra som tack för sponsorns ekonomiska ersättning.


Mot en viss ersättning ställer den säljande parten (en förening eller organisation) sig till förfogande och utför de prestationer som ingår i överenskommelsen med det sponsrande företaget. Det kan handla om olika kommunikationsinsatser som pr, reklam, relationsskapande aktiviteter, reklamplats eller arbetsinsatser av något slag.


De former som sponsringen ska ske under och vilka regler som ska gälla fastställs i ett sponsringsavtal. Målet är att avtalet ska vara jämlikt så att båda parter tjänar något på sponsringsavtalet.

Sponsringssamarbeten 2018

Vikens IK
Jonstorps IF
St Arilds Golfkubb
Höganäs Golfklubb
Mölle Golfklubb
Jonstop Hocky
Svedbergs GIF
Höganäs Brukshundsklubb
Höganäs Gymnastikförening
Kullabygdens Damfotbollsförening KDFF
Höganäs Bordtennisklubb
Mölle Tennisklubb
Höganäs Symfoniorkester
Höganäs Bowling
Höganäs Friidrottsförening