Styrelse och ledning

Styrelse

Ulf Holmqvist Ordförande
Solweig Stjernvall Vice ordförande
Lennart Johansson Ledamot
Lennart Lindblad Ledamot
Henrik Rasmusson Ersättare
Christian Witt Ersättare
Kjell Klang Ersättare
Barbara Struglics Bogs Ersättare
Alexander Malmqvist Ersättare

Revisionsbyrå - Ernst & Young

Henrik Rosengren Auktoriserad revisor
Bertil Toreson Lekmannarevisor
Hazze Brokopp Ersättare

 

Ledning

Benny Ulmestig VD
Ingegerd Svensson Administrativ chef
Rickard Lindholm Ekonomichef
Ulf Liljefors Nätchef
Anders Kallin Fiberansvarig
Björn Nilsson Fjärrvärmeansvarig
Johan Martinsson Sälj- och Marknadschef