Styrelse och ledning

Styrelse

Ulf Holmqvist Ordförande
Solweig Adam Stjernvall Vice ordförande
Anders Melin Ledamot
Lennart Johansson Ledamot
Bengt Silfverstrand Ledamot
Christian Witt Ersättare
Ingemar Narheim Ersättare
Kjell Klang Ersättare
Barbara Struglics Bogs Ersättare
Lennart Lindblad Ersättare

Revisionsbyrå - Ernst & Young

Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor
Bertil Toreson Lekmannarevisor
Bonny Fridlund Ersättare

 

Ledning

Benny Ulmestig VD
Ingegerd Svensson Administrativ chef
Rickard Lindholm Ekonomichef
Ulf Liljefors Nätchef
Anders Kallin Fiberansvarig
Björn Nilsson Fjärrvärmeansvarig