Sidans innehåll

Priser, ersättningsnivåer och skatteregler för solceller och batteri

Vad kostar solceller och batteri från Höganäs Energi Handel, vilka skatteregler gäller och hur får du ersättning för överproduktion.

Pris för solcellsanläggning

Solcellsanläggningar har olika pris beroende på hur stort tak du har, vilken typ av solcellspaneler du väljer, om du vill ha optimerare och batteri med mera. 

En genomsnittlig villa använder cirka 5 000 kWh per år i hushållsel. Det motsvarar produktionen av el från en solcellsanläggning på drygt 30 m². Hur mycket el du kan producera beror bland annat på takets storlek, läget och vinkeln mot solen.

Skicka in en intresseanmälan eller ring oss på 042 33 74 00 och få en preliminär offert eller ett kostnadsfritt besök där vår solcellsexpert kommer hem till dig och beräknar på just ditt tak. 

Vilken skattereduktion och ersättning du kan få

Solceller är en investering som möjliggör både ekonomiskt stöd vid installation, samt förtjänst vid produktion av el. Du räknas som en mikroproducent när du producerar el till egen förbrukning samt säljer din överproduktion.

En kort uppsummering av ersättningsnivåer

  • Vid installation av solceller, växelriktare och optimerare: 20% skattereduktion på materiell och arbete. 
  • Vid installation av lagring (batteri): 50% skattereduktion på materiell och arbete*. 
  • Ersättning vid försäljning av överproduktion: försäljningspris + 10 öre per kWh**.
  • Ersättning för nätnytta: 10 öre per kWh. 
  • Skattereduktion för el som du matar in på elnätet: 60 öre per kWh, upp till 18 000 kr per år.

*Förutsätter att du redan har eller installerar en solcellsanläggning samtidigt som att du installerar batteri.

**Ersättningen från Höganäs Energi Handel är elens försäljningspris + 10 öre per kWh de första 36 månaderna förutsatt att du beställer solcellsanläggningen från oss. Efter tre år är ersättningen försäljningspriset. Beställer du solcellerna från en annan leverantör än Höganäs Energi Handel är ersättningen från oss försäljningspriset -2 öre per kWh. Orsaken till att ersättningen är lägre om du köper solcellsanläggningen från en annan leverantör än oss är helt enkelt att vi måste täcka upp för kostnader som vi har vid hantering av din försäljning.

Skattereduktion för grön teknik vid installation

Skattereduktion för installation av grön teknik fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag. Grön teknik kan du få samtidigt som du har rot- och rutavdrag, och du får avdraget direkt på fakturan från oss. 

Skattereduktionen gäller med

  • 20% för installation av solceller.
  • 50% för installation av laddbox till elbil.
  • 50% för installation av batteri för lagring av egenproducerad elenergi.

Skattereduktionen gäller debiterade kostnader, såsom arbete och material. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för nätnytta

Först och främst så får du själv el utan att betala något extra. Din investering i solcellsanläggningen är en bra satsning för miljön och hållbarhet, samt att det ger ekonomiska fördelar. Eftersom du producerar din egen el minskar du andelen el du behöver köpa in, och det betyder att du blir mindre känslig för prissvängningar på elmarknaden.

Den elen som du inte själv förbrukar, kommer din växelriktare mata ut på elnätet. Höganäs Energi som nätbolag betalar ut ersättning för all el som matas ut på vårt nät, och detta kallas ersättning för nätnytta.

Sälja överproduktion till ditt elhandelsbolag

Vissa tider kommer din solcellsanläggning producera mer el än vad du gör av med. Vill du sälja din överproduktion måste du teckna elavtal för din solcellsanläggning. Elavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör, t.ex. med Höganäs Energi Handel AB. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från dem, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören.

Ersättningsnivåer vid försäljning av överproduktion till Höganäs Energi Handel AB

Ersättningsnivåerna från Höganäs Energi Handel AB

Varifrån solcellsanläggningen är köpt

Typ av elavtal

Pris för levererad el som matas ut på nätet per timme, samt rapporterad av nätägaren.

El som kommer från solcellsanläggning levererad av Höganäs Energi Handel AB

Elavtal med rörligt månadspris


KAMPANJ I 36 MND:
Försäljningspris* + 10 öre/kWh

El som kommer från solcellsanläggning levererad av Höganäs Energi Handel AB

Elavtal med timpris


KAMPANJ 36 MND:
Försäljningspris** + 10 öre/kWh

El som kommer från solcellsanläggning och/eller vindkraftsanläggning, ej levererad av Höganäs Energi Handel AB

Elavtal med rörligt månadspris


Försäljningspris* - 2 öre/kWh

El som kommer från solcellsanläggning och/eller vindkraftsanläggning, ej levererad av Höganäs Energi Handel AB

Elavtal med timpris


Försäljningspris** - 2 öre/kWh

*Ersättningen till säljaren för levererad el bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna kalendermånadens snittpris på försäljning av överproduktion.
Avdraget på 2 öre per kWh inkuderar balanskostnad samt avgifter till Svenska Kraftnät.

** Ersättningen till säljaren för levererad el bestäms per timme och beräknas utifrån Nord Pools timpris för den enskilda försäljningstimmen. Alla timpriserna summeras och ger ditt snittpris för månaden per kWh för försäljning av överproduktion.
Avdraget på 2 öre per kWh inkuderar balanskostnad samt avgifter till Svenska Kraftnät.

Ersättningsnivåer för mikroproduktion vid elavtal med rörligt månadspris, 2024.

Månad

Försäljningspris

Januari

77,9 öre/kWh

Februari

31,7 öre/kWh

Mars

53,0 öre/kWh

April

46,0 öre/kWh

Maj

26,0 öre/kWh

Juni

---- öre/kWh

Juli

---- öre/kWh

Augusti

---- öre/kWh

September

---- öre/kWh

Oktober

---- öre/kWh

November

---- öre/kWh

December

---- öre/kWh

Ersättningsnivåer för mikroproduktion vid elavtal med rörligt månadspris, 2023.

Månad

Försäljningspris

Januari

109,1 öre/kWh

Februari

105,9 öre/kWh

Mars

97,0 öre/kWh

April

77,2 öre/kWh

Maj

76,5 öre/kWh

Juni

105,8 öre/kWh

Juli

35,7 öre/kWh

Augusti

56,7 öre/kWh

September

48,7 öre/kWh

Oktober

27,3 öre/kWh

November

87,3 öre/kWh

December

68,5 öre/kWh

Skattereduktion vid försäljning av överproduktion

Under de perioder där du producerar mer el än vad du själv förbrukar, har du i dagsläget rätt till skattereduktion för såld el. Detta får du via deklarationen det påföljande året. 

Nuvarande skattereduktion för privatpersoner som är mikroproducenter, är 60 öre per kWh och du kan få upp till 18 000 kr per år i skattereduktion. Vidare information hittar du på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: