Sälja överproduktion

 

Ersättning från Höganäs Energi Handel AB

Kunder som har elhandelsavtal med Höganäs Energi Handel AB kan sälja sin överproduktion till oss.

Ersättningsnivåerna varierar beroende på om du har köpt din solcellsanläggning från Höganäs Energi Handel, eller om den är köpt från en annan leverantör. 

 

Pris för levererad el som matats ut på nätet per timme, samt rapporterad av nätägaren 
El som kommer från solcellsanläggning levererad av Höganäs Energi Handel. Inköpspris + 10 öre/kWh exkl. moms* 
El som kommer från solcellsanläggning och/eller vindkraftsanläggning, ej levererad av Höganäs Energi Handel.  Inköpspris - 2 öre/kWh exkl. moms**

  

Ersättning för levererad el bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna kalendermånadens volymvägda pris från Skellefteå Kraft AB, också kallad inköpspris. Det rörliga månadspriset från Höganäs Energi Handel består av inköpspris + påslag + myndighetsavgifter + elcertifikat.

* Tillägget på 10 öre per kWh gäller i upp till 36 månader, förutsatt att producenten är elhandelskund hos Höganäs Energi Handel. 

**Avdraget på 2 öre per kWh inkluderar balanskostnad samt avgifter till Svenska Kraftnät.